Bil i afrikansk kveldslandskap

Ledere til korttidsbibelskolen TID

NLM ønsker å komme i kontakt med dere som kan tenke dere å lede vårt kortidsbibelkonsept T–I–D de nærmeste årene.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 115 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

TID (tidligere kjent som "TeFT") er en korttidbibelskole i Kenya  og bygger på pilarene tid sammen og tid med Gud. For mer informasjon om konseptene se nettside: nlm.no/tid

 

Vi søker nå:

Leder og lærer ved TID

til sammen inntil 175 % stilling

 

Plassering for tjeneste er ved Scripture Mission, Nairobi, Kenya. Vi søker et ektepar eller deg som kan jobbe godt sammen med en annen i team og som kan tenke deg å gjøre dette de neste årene.

 

Arbeidsoppgaver vil være

 • Daglig ledelse og drift av kortidsbibelskolen
 • Undervisning og skoleutvikling
 • Veiledning av deltakere
 • Markedsføring av skolen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teologisk utdannelse og/eller forståelse
 • Utdannelse og eller relevant erfaring fra samtale og veiledning
 • Administrative ferdigheter
 • Gode engelskkunnskaper
 • Evne til å bygge relasjoner og å skape et godt miljø
 • Evne til fleksibilitet og å finne nye løsninger
 • God formidlingsevne og evne til kommunikasjon og samarbeid
 •  Erfaring fra tjeneste i utlandet, eller annen relevant arbeidserfaring

 

Leder / lærer for TID  vil bli ansatt som NLM-utsendinger og følger gjeldende vilkår for utestasjonerte. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn og ordninger etter NLMs regulativ for utestasjonerte
 • Spennende arbeidsoppgaver og miljø

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søkere bes oppgi hvor stor stillingsstørrelse man ønsker jf fordeling av stillinger.  Lengde for oppholdet tematiseres også i intervjuet.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt, Kari Margrethe Solvang (om søknadsprosess), ksolvang@nlm.no tlf. 22 00 72 00, eller styreleder Jarleif Gaustad  (om oppgaver), jargaustad@nlm.no tlf. 91 51 45 82.

 

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost til ksolvang@nlm.no.

   

Søknadsfrist: 15. juni 2020

Tiltredelse: 1. juni 2021