Bil i afrikansk kveldslandskap

Lærere/rektor, Kenya

Har du lyst til å være lærer i en annen kontekst, og i tillegg få nye og andre erfaringer på kjøpet? Ønsker du å bo i trygge omgivelser i nydelige Øst- Afrika? Er du opptatt av at norske barn som vokser opp i utlandet skal få god skolegang?

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 110 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting. 

 

NLM søker nå:

Allmennlærere til Nairobi, Kenya

 

Den norske skolen i Kenya, NCS (Norwegian Community School) er godkjent etter Friskoleloven som «norsk skole i utlandet», og ligger i hovedstaden Nairobi. Skolen er fådelt med elever inneværende år i 1.-7. trinn. Ungdomsskoleelever går på West Nairobi School og har støtte av norsk lærer. Vi ønsker å komme i kontakt med deg som vil bety en forskjell for de norske barna som går på skolen. Noen av barna er der for en lengre periode, mens andre er der for et kortere tidsrom. Du vil få mulighet til å komme tett på misjonsarbeid i Øst-Afrika.

Bolig stilles til disposisjon på området. NLM har sin administrasjon for arbeidet i Øst-Afrika på samme område som skolen ligger. I tillegg er det nasjonale NLM-arbeidere, norske utsendinger og andre som bor på området. Med andre ord ligger alt til rette for et internasjonalt og spennende miljø.

 

For mer informasjon om NCS, gå til nettsidene deres: www.dnskenya.no eller på https://www.facebook.com/ncsnairobi/

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fullført utdanning som lærer/allmennlærer.
  • Arbeidserfaring fra norsk skole.
  • Evne til fleksibilitet og tilpasning.
  • Gode samarbeidsevner.

Ansatte ved NCS sendes ut med status som utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband. Dette forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

  • Ansettelse i 2-4 år, med mulighet for forlengelse etter nærmere avtale.
  • Ordnede arbeidsforhold.
  • Lønn etter NLMs regulativ.
  • Pedagogisk personale ved NCS meldes inn i Statens Pensjonskasse.
  • Vi legger til rette for arbeidsoppgaver for ektefelle.

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker søknadsskjema, ta kontakt med personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre på ksaevre@nlm.no

 

Søknadsfrist: 30. oktober 2020

Tiltredelse: Juli 2021