Bil i afrikansk kveldslandskap

2. gangs utlysning: Lærer Mongolia

Vi søker etter en lærer til Mongolia.

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet.

 

Vi søker nå:

Lærer Mongolia

for en 2-3 års periode i 100 % stilling. Ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Drive skole for utsendingenes barn
  • Undervise og skape gode læringsforhold

 

Kvalifikasjoner

  • Lærerutdanning
  • Gjerne utenlandserfaring

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: Fortløpende

Tiltredelse: Juli 2021