Bil i afrikansk kveldslandskap

Utsending Mongolia

Vi søker etter en utsending til relasjonsbygging og evangelisering i Mongolia.

NLM startet arbeid i Mongolia i 1994. Kun drøyt 2 % av befolkningen er kristne, og NLM arbeider blant annet for å nå en unådd folkegruppe i landet. NLM har per 2019 9 utsendinger i Mongolia.

 

Vi søker nå:

Utsending Mongolia

for en 4 års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Forskjellige oppgaver rettet mot barn og unge
  • Undervisning
  • Relasjonsbygging og evangelisering

 

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning
  • Erfaring fra arbeid med barn og unge
  • Undervisning, prosjektarbeid   

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil bli gitt.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

  

Tiltredelse: Juli 2021