Bil i afrikansk kveldslandskap

Utsending Japan

Vi søker etter en utsending til barne- og ungdomsarbeid i Japan.

NLM kom til Japan i 1949. I 1962 ble Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) organisert. I dag jobber utsendingene med kontaktskapende arbeid samt fokus på barne- og ungdomsarbeid. NLM har per 2019 12 utsendinger i Japan.

 

Vi søker nå:

Utsending Japan

for en 4-6 års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Ungdomsarbeid i menighetene
  • Undervisning
  • Leirarbeid

  

Kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning innen teologi, skole, undervisning el
  • Erfaring med menighetsarbeid og ungdomsarbeid

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil bli gitt.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

  

Tiltredelse: Juli 2021