Bil i afrikansk kveldslandskap

Teolog Japan

Vi søker etter en teolog til undervisning og pastoralt arbeid i Japan.

NLM kom til Japan i 1949. I 1962 ble Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) organisert. I dag jobber utsendingene med kontaktskapende arbeid samt fokus på barne- og ungdomsarbeid. NLM har per 2019 12 utsendinger i Japan.

 

Vi søker nå:

Teolog Japan

for en 4-6 års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning
  • Pastoralt arbeid

  

Kvalifikasjoner

  • Teologisk utdannelse
  • Erfaring fra menighetsarbeid

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil bli gitt.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. november 2019, deretter fortløpende

Tiltredelse: Juli 2020