Bil i afrikansk kveldslandskap

Teolog Indonesia

Vi søker etter en teolog til Indonesia.

NLM har hatt utsendinger i Indonesia siden 1975. Fokuset har vært å styrke de kristne og motivere til misjon. NLM har jobbet innad i lokale kirkesamfunn og høgskoler. NLM har per 2019 11 utsendinger i Indonesia. 

 

Vi søker nå:

Teolog Indonesia

for en 4 års periode i 100% stilling. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.

  

Arbeidsoppgaver

  • Mentoring og ledertrening
  • Teologisk undervisning
  • Diakonalt arbeid

  

Kvalifikasjoner

  • Teologisk utdannelse
  • Erfaring fra menighetsarbeid
  • Personlig egnethet
  • Fleksibilitet

       

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

  

Tiltredelse: Juli 2021