Bil i afrikansk kveldslandskap

Teltmaker Asia

Vi søker etter flere teltmaker-enheter til vårt arbeid i flere land i Asia.

NLM har arbeid i fleire land i Asia der kristent fagpersonell er sekondert til institusjoner og jobber med undervisning, veiledning, Bibeloversettelse m.m.

 

Vi søker nå:

Fagpersonell / teltmakere Asia

primært langtidstjeneste (4-6 år) i 100% stilling, kortere ansettelser er også mulig. Ektefelle tilbys 50-100% stilling avhengig av kompetanse og behov.  

 

Mulige arbeidsoppgaver

  • Skolerådgiver
  • Undervisning skoler og/eller universitet
  • Data og IT
  • Business
  • Helseoppgaver

  

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse
  • Arbeidserfaring
  • Fleksibilitet
  • Evne til å bygge relasjoner
  • Personlig egnethet

    

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

Meningsfulle oppgaver. Ordnede arbeidsforhold. Lønn etter NLMs regulativ. Oppgaver til ektefelle. Språkopplæring vil bli gitt.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt personalrådgiver Kristoffer Krohn Sævre, ksaevre@nlm.no

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Sigrun Egeland, NLM, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – e-post: segeland@nlm.no       

   

Søknadsfrist: 1. november 2019, deretter fortløpende

Tiltredelse: Juli 2020