Tre damer som prater og ler.

Ettåringer i utlandet - NLM

Vet du ikke hva du skal gjøre skoleåret 2019/20? NLM trenger deg som ettåring!

NLM søker nå

ettåringer

til Elfenbenskysten, Indonesia og Sentral-Asia for skoleåret 2019/2020.

 

Arbeidsoppgaver

  • Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til tilrettelegging av aktiviteter for norske barn i skolepliktig alder

 

Kvalifikasjoner

  • kan gjerne ha ett års utdanning / arbeidserfaring etter videregående skole
  • bør ha vært engasjert i kristelige aktiviteter, sport, musikk, forming el.l.
  • selvstendig, fleksibel og allsidig
  • være glad i, og trives med barn

 

Vi kan tilby

  • muligheter til å lære et annet land og en annen kultur å kjenne, kanskje også et nytt språk
  • oppleve misjonsarbeid på nært hold
  • gode muligheter til å utvikle deg som menneske og som kristen.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

NLM dekker reisekostnader, losji og lommepenger.

 

Søknad sendes på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse på epost til personalrådgiver Sigrun Egeland segeland@nlm.no           

 

For spørsmål eller informasjon kontakt segeland@nlm.no

 

Søknad, CV og referanser sendes: segeland@nlm.no  

 

Søknadsfrist: Snarest!

Tiltredelse: 29. juli 2019