Bil i afrikansk kveldslandskap

Rådgiver - skoleadministrasjon, Etiopia

NLM ønsker å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være utsending for NLM i Etiopia.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 140 utsendinger på 3 kontinent. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.  

  

NLM søker nå

Rådgiver - skoleadministrasjon, Etiopia

  

I den østlige delen av Etiopia har Mekane Yesus-kirken drevet barne- og ungdomsskole. NLM vil i samarbeid med kirken arbeide for å etablere et videregående skoletilbud. Til dette skal det etableres et team som i samarbeid med nasjonale medarbeidere kan bygge opp pedagogiske, administrative og økonomiske rutiner.

   

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver for skolens administrasjon.
 • I samarbeid med skolens ledelse utvikle administrative og økonomiske rutiner innen videregående opplæring.
 • Nettverksbygging og relasjonsbygging.
 • Faglig mentoring for nasjonale medarbeidere.

      

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen fagfelt pedagogikk/skole/ undervisning, administrasjon og ledelse.
 • Gjerne tidligere erfaring fra arbeid i lavkostnadsland.
 • Gode kommunikasjons-, tilpasnings- og samarbeidsevner.

     

Søkere må kunne stille seg lojale til NLMs grunnsyn og verdigrunnlag.

   

Vi kan tilby:

 • Ansettelse på 2-4 år, eller etter nærmere avtale.
 • Ordnede arbeidsforhold.
 • Lønn etter NLMs regulativ.
 • Vi legger til rette for relevante arbeidsoppgaver for ektefelle.
 • Vi legger til rette for undervisning av barn i skolepliktig alder på småskoletrinnet.
 • Mulighet for språkopplæring vil bli gitt ved lengre periodeavtaler.

   

Tenker du at dette kan være noe for deg, så vil gjerne at du tar kontakt med regionleder Morten Egeland tlf. +47 47 39 97 22 / megeland@nlm.no eller personalrådgiver Sigrun Egeland, segeland@nlm.no

   

Søknad må skrives på eget skjema. Dette mottas ved henvendelse til segeland@nlm.no

  

Søknadsfrist: 20. januar 2019

Tiltredelse: Vinteren 2019, eller etter nærmere avtale.