Barn leker med papir

Barne- og ungdomsarbeider(e) Verningen og Solåsen

Misjonssambandet øst søker barne- og ungdomsarbeider(e) til Verningen Bedehus og Solåsen leirsted.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Akershus, Buskerud, Innlandet, Oslo, Vestfold og Østfold. I tillegg til lokale misjonsfellesskap driver vi flere leirsteder, barnehager, skoler m.m. Målet er å gi barn, unge og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

Verningen Bedehus er tilknyttet Misjonssambandet og er en aktiv flergenerasjonsforsamling på ca. 60 voksne og ca. 30 barn. Vi ønsker å vokse i troen på Jesus og i antall. Verningen Bedehus bygger sitt arbeid på Bibelen, den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter og Misjonssambandets formål og verdier.

   

Vi søker nå:

Barne- og ungdomsarbeider(e)

50 % fast stilling og 50 % prosjektstilling

    

 • Barne- og ungdomsarbeider i 50 % fast stilling på Verningen Bedehus

Har du lyst til å jobbe med barn og ungdom? Du vil få medansvar for blant annet søndagskole, Spikk & sprett og familiemøter. Vi har også et barnekor med dirigent og pianist. Her kan det være aktuelt med blant annet andakter. På sikt ønsker vi også å legge til rette for et tilbud for ungdom. 

 

 • Barne- og ungdomsarbeider/«leirinspirator» i 50 % prosjektstilling (tre år) på Solåsen leirsted

Solåsen leirsted og leirskole ligger idyllisk plassert 12 km fra Verningen bedehus. På Solåsen arrangeres det omtrent 13 leirer for barn og unge i regi av Misjonssambandet gjennom året. Leirarbeidet har hatt en positiv utvikling de siste åra og vi ønsker å styrke arbeidet med en «Leirinspirator» (50 %). Denne er tenkt å skulle inspirere, utvikle og tilrettelegge for leirarbeidet i samarbeid med frivillige og ansatte.

Det er ønskelig at «leirinspirator» også besøker barnelag/foreninger i søndre Vestfold.

   

Arbeidsoppgavene for begge stillingene:

 • Planlegging og deltakelse i ovennevnte samlinger.
 • Trosopplæring. Formidle bibelhistorier som kan inspirere til at Jesus blir trodd, elsket og etterfulgt.
 • Bidra til utvikling og nytenkning på Verningen bedehus/ Solåsens tilbud til barn og unge.
 • Motivere og følge opp nye ledere.
 • Profilere Misjonssambandets misjonsarbeid for barn og unge.

   

Ønskede kvalifikasjoner for begge stillingene:

 • Evne til å kommunisere godt med barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å motivere og skape begeistring slik at nye ledere vokser fram.
 • Gode relasjonelle og administrative ferdigheter.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

   

Vi kan tilby:

 • Varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning. (Misjonssambandet øst er arbeidsgiver.)
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Misjonssambandets lønnsregulatativ.

   

Primært ønskes én ansatt i 100 % fordelt på de to stillingene, men det kan også være mulig med ansettelse i én av stillingene.

Arbeidssted: Verningen Bedehus / Solåsen leirsted.

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest) jfr. Politiregisterloven paragraf 39.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon, kontakt styreleder Verningen Bedehus Ole Harald Monsen, olemonsen@hotmail.com, 90605210.

   

Søknad, CV og referanser: Sendes per epost til administrasjonsleder Asbjørn Stige, astige@nlm.no.

  

Søknadsfrist: Snarest, søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: 01.09.2024 eller etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.