Ungdommer

Ungleder – Misjonssambandet øst

Misjonssambandet øst søker ungleder i 100 % fast stilling.

I forbindelse med at ungleder i Misjonssambandet øst har sagt opp sin stilling, lyses den nå ut som en fast stilling.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Østfold, Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Innlandet fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap, drives det flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, tweens, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus». Misjonssambandet øst har i tillegg følgende visjon: Vi vil se: «Inkluderende og disippelgjørende fellesskap av mennesker i alle generasjoner, som deler evangeliet om Jesus.»

    

Vi søker nå:

Ungleder

I 100 % fast stilling

   

Ungleder har det overordnede ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i regionen og har delegert personalansvar for ansatte i regionens barne- og ungdomsarbeid. Sammen med regionleder og administrasjonsleder er ungleder en del av regionens lederteam.

    

Hovedansvarsområde

 • Lede barne- og ungdomsavdelingen.
 • Åndelig lederskap.

    

Arbeidsoppgaver

 • Utviklings- og strategiarbeid.
 • Personansvar og oppfølging av ansatte.
 • Rekruttering av frivillige og ansatte.
 • Være en del av lederteamet for regionen og delta i regionstyret.
 • Forberede og gjennomføre møter i regionens barne- og ungdomsråd.
 • Veiledning og undervisning.

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra arbeid med barn og unge
 • Kompetanse på bachelor-nivå
 • Du identifiserer deg med Misjonssambandet øst sin strategi og er opptatt av at barn og unge skal bli kjent med Jesus.
 • Du har ledererfaring og både tenker og jobber langsiktig, strukturert og målrettet.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er kreativ, tenker nytt og ser potensiale.
 • Du liker å formidle fra en talerstol.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Det bes om fremleggelse av godkjent politiattest.

     

Vi tilbyr:

 • En viktig lederstilling i en stor region med store muligheter.
 • Meningsfylt og inspirerende arbeidsfellesskap og arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å forme din egen arbeidshverdag.
 • Lederveiledning.
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

   

Arbeidssted er regionskontoret i Sinsenveien 25, Oslo. En del reising inngår i stillingen. Regionleder er nærmeste overordnet.

Det er ikke et hyrde- og læreansvar tillagt denne stillingen. Både menn og kvinner oppfordres til å søke.

    

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker du mer informasjon? Kontakt regionleder Tom Teien, tteien@nlm.no, tlf 915 46 560.

  

Søknad med CV og referanser sendes til samme e-post.

 

Søknadsfrist: 31. juli 2024

Tiltredelse: Etter nærmere avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.