Ungdommer

Ungdomskonsulent - Misjonssambandet ung

Gira på å nå dagens unge for Jesus?

Misjonssambandet ung vil bidra til at flere barn og unge får møte Guds kjærlighet, at flere får oppleve omsorg og får et verdig liv, og at alle som ønsker det får mulighet til å høre til i et fellesskap der de får utvikle sin relasjon til Jesus Kristus og får et engasjement for det globale oppdraget han har gitt oss. Som organisasjon er vi i vekst. Vi har nettopp tatt fatt på en ny tiårsstrategi, og de neste årene vil vi spille en avgjørende rolle i å utvikle barne- og ungdomsarbeidet i Norge i en ny tid. 

   

Vi søker nå:

Ungdomskonsulent

Vikariat – 1 år inntil 100 %

Som ungdomskonsulent i Misjonssambandet ung blir du en sentral del av vårt engasjerte team som jobber med å nå dagens ungdomsgenerasjon med evangeliet.   

Misjonssambandet ung utlyser vikariat som ungdomskonsulent. Stillingen er på 100 %, men det er mulig å ønske seg en mindre stillingsprosent, og det kan bli aktuelt å ansette flere i en kombinert 100 % stilling. Vikariatet er fra 1.9.2024 – 31.7.2025.

Misjonssambandet ung lager både ressurser, materiell, kurs og arrangementer, samt at vi jobber med veiledning og forkynnelse. De spesifikke arbeidsoppgavene avgjøres dermed med utgangspunkt i bakgrunn/erfaring og teamets totale sammensetning. Alle søkere bes oppgi ønsket stillingsprosent i søknaden, og gjerne også noen tanker om hvilke arbeidsoppgaver som i utgangspunktet er mest aktuelle.

Nærmeste overordnede for stillingen vil være Administrasjonsleder i Misjonssambandet ung, men leder for ungdomsseksjonen følger opp arbeidsoppgaver og faglig utvikling.

   

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Faglig arbeid og ressurs for ungdomsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Utvikle trosopplæringsressurser for ungdom
 • Arrangere kurs og konferanser for ansatte og frivillige ungdomsarbeidere
 • Planlegge og gjennomføre nasjonale arrangement (UL/Ettåringskurs/Frontline/Vision osv)
 • Kontaktperson for lokalt og regionalt ungdomsarbeid, inkludert skole.  
 • Arbeid med lederutvikling
 • Taleoppdrag, undervisning og veiledning

  

Kvalifikasjoner:

 • Personlig engasjement for at ungdom skal lære Jesus å kjenne
 • Relevant utdannelse innen teologi – mastergrad er ønskelig
 • Mye relevant erfaring kan veie opp for manglende utdannelse
 • God kjennskap til ungdomskultur og kristent ungdomsarbeid
 • Erfaring i å formidle kristen tro til ungdom
 • Evne til å lede team og prosjekter
 • Initiativ til å tenke nytt og kreativt
 • Kan arbeide ryddig og strukturert og overholde tidsfrister
 • Kjennskap til Misjonssambandet ung sitt arbeid er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Godkjent politiattest vil måtte foreligge ved ansettelse.

     

Vi kan tilby:

 • En jobb med meningsfulle oppgaver i norges beste arbeidsmiljø, ifølge oss selv.
 • Mulighet for en variert og spennende jobbhverdag, der du får være med å forme og utvikle ungdomsarbeidet i organisasjonen
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning
 • Lunsjordning
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Misjonssambandets lønnsregulativ

   

Arbeidssted: Misjonssambandet ung, Sinsenveien 25, Oslo

    

For spørsmål eller informasjon kontakt konstituert daglig leder i Misjonssambandet ung, Andreas Furnes: afurnes@nlm.no / +47 93 46 45 20.

    

Søknad, CV og referanser sendes per e-post: afurnes@nlm.no

Intervju for aktuelle kandidater gjennomføres fortløpende, men ikke i fellesferien.

     

Søknadsfrist: 1.8.2024

Tiltredelse: 1.9.2024 eller etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.