Mann sitter på tak i solnedgang og arbeider på PC

Redaktør for Utsyn

Norsk Luthersk Misjonssamband utlyser fast stilling som redaktør i inntil 100% stilling.

Misjonssambandet er en fri og selvstendig misjonsorganisasjon på luthersk grunn som jobber under visjonen «Verden for Kristus». Vi har betydelig virksomhet både i Norge og internasjonalt. Konsernet består av rundt 80 konsernenheter og ca. 2000 ansatte, inkludert ca. 120 utsendinger på tre kontinenter.

Misjonssambandets kommunikasjonsavdeling holder til ved Misjonssambandets hovedkontor i Oslo og er ansvarlig for markeds-, innsamlings- og informasjonsarbeid i organisasjonen. Kommunikasjonsavdelingen ivaretar en omfattende nettside, produserer variert informasjonsmateriell – inkludert film – og utgir magasinet Utsyn 12 ganger i året.

  

Vi søker nå:

Redaktør for Utsyn

Fast stilling inntil 100 %

  

Misjonssambandet søker en redaktør som skal ha det daglige redaktøransvaret i Utsyn fra planlegging til ferdig produkt. Redaktør leder arbeidet i redaksjonen og utformer i nært samarbeid med generalsekretær Utsyns redaksjonelle profil og sørger for at bladet ivaretar sin oppgave som Misjonssambandets hovedorgan.

   

Arbeidsoppgaver    

 • Lede og administrere redaksjonens daglige arbeid, inkludert å ivareta bladets profil.
 • Overordnet ansvar for produksjon, planlegging og produktutvikling av Utsyn både på nett og papir.
 • Skrive og redigere journalistisk stoff og lederartikler til Utsyn og Misjonssambandets nettsider.
 • Være en del av ledergruppen i kommunikasjonsavdelingen.

Dersom kandidaten er kvalifisert og ønsker det, kan rollen som avdelingsleder for kommunikasjonsavdelingen inkluderes i stillingen.

   

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse eller realkompetanse innenfor journalistikk og redaksjonelt arbeid.
 • God kjennskap til den generelle medieutviklingen og bruk av digitale medier.
 • God kjennskap til kristen-Norge og Misjonssambandets profil og arbeid er ønskelig.
 • Du bør være systematisk, iderik, effektiv og ha et godt språk.
 • Det er en fordel om søkeren har fotografisk kompetanse samt kan bruke grafiske programmer, først og fremst InDesign og Photoshop.
 • Kjennskap til organisasjonen er en forutsetning

  

Det forutsettes at søkeren bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

   

Vi kan tilby

 • En variert og utviklende arbeidshverdag.
 • Tett samarbeid med kollegaer både innad i avdelingen og med andre avdelinger.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø.
 • Meningsfulle oppgaver i en organisasjon som har ansatte i Norge og flere land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Muligheter for delvis hjemmekontor.
 • Lunsjordning.
 • Lønn i henhold til Misjonssambandets regulativ.

   

Din nærmeste overordnede vil være avdelingsleder i kommunikasjonsavdelingen i Misjonssambandet. Du vil ha fast kontorplass på hovedkontoret vårt på Sinsen i Oslo. Arbeidstiden din vil i hovedsak være i kontortiden på hverdager. Noe reising må regnes med.

Ved ansettelse må det fremvises gyldig politiattest.

   

For spørsmål eller informasjon, kontakt generalsekretær, Gunnar Bråthen, tlf.: 480 00 262, e-post: gs@nlm.no eller konstituert avdelingsleder for kommunikasjonsavdelingen, Vegard Heldal, tlf.: 417 59 993, e-post: vheldal@nlm.no.

   

Søknad med CV og referanser sendes:

Norsk Luthersk Misjonssamband, generalsekretariatet v/Gunnar Bråthen, e-post: gs@nlm.no.

   

Søknadsfrist: 25.07.2024

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.