På møte med bibel i fang

Pastor i Lillokirken, Groruddalen/Oslo

Misjonssambandet øst søker pastor til Lillokirken i Groruddalen i Oslo, i inntil 50 % stilling.

Lillokirken er en menighet i Groruddalen i Oslo, tilknyttet region øst av Norsk Luthersk Misjonssamband. I tråd med regionens visjon ønsker vi å bygge et inkluderende og disippelgjørende felleskap som deler evangeliet om Jesus til flere i våre nabolag i Groruddalen. Lillokirken samler vanligvis ca 60-80 personer til gudstjenester (inkl. søndagsskole) på Kalbakken annen hver søndag. I tillegg drives barneklubb (2.-7. klasse), tenåringsklubb, barnegym (1-6 år), familieverksted (diakonalt tiltak), bibel-/lifegrupper og ulike samlinger som husmøter, temasamlinger, bibeltimer og bønnesamlinger i regi av menigheten.

  

Vi søker nå:

Pastor i Lillokirken

Fast ansettelse, inntil 50 % stilling.

  

Arbeidsoppgaver

 • Pastoralt ansvar for menigheten
 • Forkynnelse, undervisning og forvaltning av nådemidlene
 • Være med å lede og utvikle Lillokirken som en misjonal menighet
 • Relasjonsbygging, samt ledelse og oppfølging av frivillige
 • Administrativt arbeid som å bidra til god infoflyt og PR via infomail, hjemmeside og sosiale medier

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og kompetanse innen teologi/misjon og/eller ledelse (Det kan være mulig å kombinere stillingen med å være under utdanning)
 • Erfaring fra barne-/ungdomsarbeid og/eller annet menighetsarbeid

  

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner på norsk
 • Gave til å forkynne
 • Tent for misjon både lokalt og globalt
 • Evner å være en visjonær og inspirerende leder
 • Gode relasjonelle egenskaper, også i møte med barn og ungdom
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Stillingen vil kunne tilpasses etter personlighet, evner og nådegaver.

  

Mer om stillingen

Sammen med pastors tjeneste er arbeidet i Lillokirken basert på mye frivillighet, og vi ønsker at frivilliges engasjement og tjeneste skal være det bærende for menigheten også videre. Som pastor er det ønskelig at du har et hjerte for Groruddalen og gjerne at du bor i området eller kan tenkte deg å flytte dit. Vi tilbyr per i dag ikke noen kontorlokaler, så arbeid hjemmefra må påregnes. Misjonssambandet øst har arbeidsgiveransvaret for den ansatte, med regionleder som nærmeste overordnede.

Lillokirken bygger sitt arbeid på Den hellige skrift og på den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter, i samsvar med formål og verdier for Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi forutsetter at søker kan identifisere seg med dette og bekjenner den kristne tro.

  

Vi kan tilby:

 • En meningsfull og spennende jobb med mulighet for være med å utvikle menigheten videre
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet
 • Mulighet for godt samarbeid og felleskap med ansatte i Misjonssambandets øvrige menigheter i Oslo-området og i regionen ellers
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Misjonssambandets regulativ 

  

Kontaktinfo

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt gjerne styreleder i Lillokirken Mariann Frøysa på tlf 992 95 053, eller mail mariannfroysa@gmail.com eller regionleder Tom Teien på tlf 915 46 560, eller mail tteien@nlm.no

  

Søknad med CV og referanser sendes til regionleder Tom Teien, tteien@nlm.no

  

Arbeidssted: Groruddalen/Oslo

  

Søknadsfrist: 20. juli 2024

Tiltredelse: 1. september 2024, eller etter nærmere avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.