På møte med bibel i fang

Pastor i Drammen Misjonsforsamling

Misjonssambandet øst søker pastor til Drammen Misjonsforsamling i inntil 100 % stilling.

Drammen Misjonsforsamling (Misjonssenteret) er en menighet for alle generasjoner, tilknyttet Misjonssambandet øst. Vi samler rundt 40-45 personer til gudstjenestene våre. I tillegg har vi søndagsskole og kor for barna, ungdomsforening, samling for de som er hjemme på dagtid, og “Gledesklubben”, et tilbud for personer med psykisk funksjonsnedsettelse. Vår visjon er å være en menighet overstrømmet av kjærlighet til Gud og mennesker, ikke som et resultat av vårt arbeid, men en direkte tiltale fra Gud. Mer info på https://drammen.nlm.no/

   

Vi søker nå:

Pastor

i inntil 100 % stilling

  

Arbeidsoppgaver

 • Pastoralt ansvar for menigheten
 • Forkynnelse, undervisning og forvaltning av nådemidlene
 • Lede menighetens arbeid sammen med styret
 • Utvikle menighetens barne-, ungdoms- og familiearbeid sammen med styret
 • Administrativt arbeid, blant annet sikre god informasjonsflyt via bl.a. infomail og hjemmeside

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse og kompetanse innen teologi, pedagogikk og/eller ledelse
 • Erfaring fra barne-/ungdomsarbeid og/eller annet menighetsarbeid
 • God kjennskap til Misjonssambandet og til organisasjonsarbeid er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Mer om stillingen

Misjonssenterets arbeid er basert på mye frivillighet, og vi ønsker at pastor skal spille de frivillige gode, og bidra med ledelse der hvor det skulle være behov for det. Det er ønskelig at du har et hjerte for Drammen, og gjerne bor i området eller kan tenke deg å flytte dit. Du vil få kontorplass på Misjonssenteret, men det er også åpent for noe arbeid hjemmefra. Misjonssambandet øst har arbeidsgiveransvaret for den ansatte, med regionleder som nærmeste overordnede.

  

Ved 100 % stilling vil noen oppgaver bli lagt på regionalt nivå, f.eks. forkynnelse i omkringliggende foreninger og forsamlinger

  

Vi kan tilby

 • En meningsfull jobb med mulighet til å forme din egen arbeidshverdag
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Misjonssambandets lønnsregulativ

  

Godkjent politiattest kreves ved ansettelse.

  

Arbeidssted: Misjonssenteret i Drammen

  

Drammen Misjonsforsamling bygger sitt arbeid på Bibelen og den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen, i samsvar med formål og verdier for Norsk Luthersk Misjonssamband. Vi forutsetter at søker kan identifisere seg med dette og bekjenner den kristne tro.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker mer informasjon? Kontakt styreleder Christoffer Trønnes på chris@tronnes.org / 949 70 850, eller regionleder i Misjonssambandet øst Tom Teien på tteien@nlm.no / 915 46 560.

  

Søknad med CV og referanser sendes til tteien@nlm.no.

  

Søknadsfrist: 31. juli 2024

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.