Ungdommer

Festivalsjef Nyttårsfestivalen & Ungdomsfestivalen

Misjonssambandet øst søker leder for regionens to største ungdomsarrangementer, Nyttårsfestivalen på Hurdal Verk FHS og Ungdomsfestivalen på Fangekasa.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Innlandet, Akershus, Østfold, Oslo, Buskerud og Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og menigheter driver vi blant annet med leir-, lags- og ledertreningsarbeid. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

    

Vi søker nå:

Festivalsjef Nyttårsfestivalen og Ungdomsfestivalen

Fast stilling i 20 %

    

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planlegging, promotering og gjennomføring av festivalene.
 • Rekruttere ledere til festivalene og følge opp disse.
 • Videreutvikle festivalene og knytte de sammen med regionens øvrige ungdomsarbeid.

    

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Ha et ønske om at unge mennesker skal bli etterfølgere av Jesus.
 • Ledererfaring og evne til å legge langsiktige planer.
 • Komfortabel med å jobbe selvstendig og god gjennomføringskraft.
 • Initiativrik, med evne til kreativ tenkning
 • God nettverksbygger og inspirator.
 • Det er ønskelig med relevant utdannelse (eller underveis i studier) innen organisasjon, ungdomsarbeid, ledelse, administrasjon eller annet. Annen relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning/studier.

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39.

    

Vi kan tilby

 • En spennende, utfordrende og givende arbeidshverdag.
 • Arbeids- og kontorfellesskap i Misjonssambandet øst.
 • Mulighet til å forme egen arbeidshverdag.
 • Fleksibel stilling som er mulig å kombinere med studier, annet arbeid e.l.
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

Nærmeste leder blir ungleder i Misjonssambandet øst.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt administrasjonskonsulent i Misjonssambandet øst, Håvard Jøssang, hjossang@nlm.no, tlf 406 18 384

 

Søknad med CV og referanser sendes til regionleder Tom Teien, tteien@nlm.no

    

Søknadsfrist: Snarest. Søknader blir vurdert fortløpende.

Tiltredelse: Snarest/etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.