Barn og unge leker ved bord

Barne- og familiearb./Menighetsutvikler - Tønsberg

Misjonshuset i Tønsberg søker barne- og familiearbeider/menighetsutvikler i inntil 100 % stilling.

Misjonshuset i Tønsberg er en flergenerasjonsmenighet som tilhører Misjonssambandet region øst. Menigheten vår er for alle generasjoner og vi samler rundt 100 personer til gudstjenestene våre. Vi har søndagsskole med to aldersinndelte grupper for barna og i tillegg har vi en rekke aktiviteter og møter i løpet av uken for alle aldersgrupper. Visjonen vår er å «Følge Jesus og fremelske hans verdier». Vi ønsker at visjonen vår skal gjennomsyre alt vårt arbeid, både det som skjer på Misjonshuset, men også hjemme i hverdagen hos oss som hører til menigheten. Mer info på  www.misjonshusettonsberg.no

Misjonssambandet arbeider under visjonen «Verden for Kristus» i Norge og i 15 ulike land.

 

Vi søker nå

Barne- og familiearbeider / menighetsutvikler

i inntil 100 %.

  

Stillingstittel er avhengig av personen som ansettes:

Alt 1) Barne- og familiearbeider

Fast stilling i inntil 100 %

Stillingstittelen er avhengig av personen som ansettes. Menigheten har primært behov knyttet opp mot barn, unge og familiearbeid, i tillegg til forkynnelse til alle aldergrupper.

Alt 2) Menighetsutvikler

Dersom søker ønsker fast stilling som pastor eller menighetsutvikler i inntil 100 %, kan dette også være aktuelt. 40% av denne stillingen vil da være knyttet opp mot regionalt arbeid i Misjonssambandet øst. 

For den rette person kan det også være mulig med en kombinasjon av disse to stillingene.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle menighetens barne, ungdoms- og familiearbeid sammen med styret.
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere.  
 • Forkynnelse til alle aldersgrupper.
 • Noe organisering og administrasjon inn mot menighetens øvrige arbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Relevant kompetanse på høgskolenivå innen teologi, pedagogikk og/eller ledelse. Erfaring fra å bygge kristent fellesskap vil bli vektlagt.
 • Gode kommunikasjonsevner og formidlingsevne inn mot barn og unge.
 • Gode samarbeidsevner på tvers av generasjoner som motiverer andre til deltagelse og aktivitet.
 • Ønske om å bygge en menighet der som kan bety noe ut i sine omgivelser. Hjerte for å få nådegavene i menigheten i funksjon.
 • God kjennskap til Misjonssambandet og til organisajonsarbeid er en fordel.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  

Vi kan tilby:

 • En meningsfull jobb med mulighet til å forme din egen arbeidshverdag.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med Misjonssambandets lønnsregulativ.

 

Godkjent politiattest kreves ved ansettelse.

Arbeidssted: Tønsberg  

Søker bes oppgi om det er stilling som barne- og familiearbeider, menighetsutvikler eller pastor som er det aktuelle.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker mer informasjon? Kontakt styreleder Ingunn Bjørge Bredvei på ingunn_bjorge@hotmail.com /414 50 268, eller regionleder i Misjonssambandet øst Tom Teien, tteien@nlm.no / 915 46 560.

 

Søknad med CV og referanser sendes til tteien@nlm.no.  

 

Søknadsfrist: 31. juli 2024 

Tiltredelse: Etter avtale

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.