Kart med nåler

Administrasjonsleder for Misjonssambandet utland

Misjonssambandet avdeling utland søker etter administrasjonsleder i 100 % fast stilling. Som administrasjonsleder utland vil du være nærmeste støttespiller for leder for utlandsavdelingen og ha et ansvar for administrativ ledelse av avdelingen.

Misjonssambandet utland er en del av hovedstyrets administrasjon og holder til på hovedkontoret i Oslo. Avdelingen har et overordnet ansvar for Misjonssambandets arbeid i utlandet, og følger opp arbeidet på feltene. Norsk Luthersk Misjonssamband sin visjon er «Verden for Kristus». Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har i dag ca. 120 utsendinger på 3 kontinenter. 

  

Vi søker nå:

Administrasjonsleder utland

I inntil 100 % fast stilling 

  

Arbeidsoppgaver  

 • Administrativ ledelse av avdelingen  
 • Koordinere avdelingens interne møtevirksomhet sammen med avdelingsleder 
 • Delta i arbeidsgrupper, arrangementer og prosjekt på tvers i organisasjonen 
 • Utvikling og vedlikehold av administrative rutiner i avdelingen 
 • Bistå regionledere i administrativ oppfølging av utsendingene
 • Bistå nye utsendinger i forberedelser før utreise

  

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper 

 • Relevant utdannelse, eksempelvis innen ledelse og administrasjon, eller relevant realkompetanse  
 • Det er en fordel med erfaring fra utlandsarbeid og/eller administrativt arbeid 
 • God gjennomføringsevne 
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale verktøy 
 • Gode kommunikasjons-, tilpasnings- og samarbeidsevner 
 • Kjennskap til eierorganisasjonen er en fordel
 • God kjennskap til Misjonssambandets utenlandsarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

  

Søker må bekjenne den kristne tro og kunne identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband». 

    

Vi tilbyr 

 • Spennende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø 
 • Godt arbeidsfellesskap og tett samarbeid i avdelingen og på tvers av organisasjonen.
 • Mulighet til å jobbe selvstendig med oppgaver
 • Variert arbeidshverdag med meningsfulle oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Internt kompetanseutviklingsprogram med mulighet for egenutvikling og utvikling av organisasjonens arbeid
 • Lunsjordning
 • Lønn etter Misjonssambandets lønnsregulativ 
 • Tilleggspensjonsavtale 

  

Nærmeste overordnede er leder Misjonssambandet utland. Du vil ha fast kontorplass på hovedkontoret vårt på Sinsen i Oslo. Arbeidstiden din vil i hovedsak være i kontortiden på hverdager.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt leder Misjonssambandet utland, Hans Arne Sanna, på epost hsanna@nlm.no eller på telefon 90137412. 

   

Søknad, CV og referanser sendes til: hsanna@nlm.no 

  

Søknadsfrist: 02.08.2024

Tiltredelse: Snarest eller etter avtale 

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.