På møte med bibel i fang

Pastor - Askøy Misjonsforsamling

Askøy Misjonsforsamling søker pastor i 60 % fast stilling.

Askøy Misjonsforsamling er en misjonal forsamling i Misjonssambandet region vest og ligger på Askøy rett utenfor Bergen.

Misjonsforsamlingens visjon er: «Åpne felleskap, voksende tro og misjonsansvar». For å virkeliggjøre vår visjon har vi gudstjenester søndag formiddag, mindre fellesskap hvor tro og liv deles, samt arenaer for diakoni, evangelisering og misjon.

Misjonsforsamlingen bygger sitt arbeid på Bibelen, den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter og Misjonssambandets formål og verdier.

   

Vi søker nå:

Pastor

i 60 % fast stilling

  

Arbeidsoppgaver

 • Ha et pastoralt ansvar i misjonsforsamlingen
 • Forkynnelse, undervisning og sjelesorg
 • Se og løfte frem nådegaver og talenter
 • Styrke og utvikle tjenestegrupper, smågrupper, bibelgrupper, misjonsforeninger og andre fellesskap for ulike aldersgrupper i misjonsforsamlingen
 • Styrke forsamlingens engasjement for nærmisjon og ytremisjon
 • Ledelse og administrasjon

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning
 • Relevant erfaring fra forsamlingsarbeid, barne- og ungdomsarbeid
 • Lederegenskaper, formidlingsevne og gaver til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.

 

Personlige egenskaper

 • Formidlingsevne og forkynnergave
 • Forståelse for pastoralt ansvar i en forsamling i Misjonssambandet
 • Brenner for Misjonssambandets misjonsarbeid
 • Evne til å inkludere og spille på lag med ansatte og frivillige
 • Er et forbilde på kristen livsførsel
 • Setter av regelmessig tid til bønn og bibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med ungdomsarbeider i 40 % stilling og forsamlingsstyret
 • God kontakt med regionskontor og nærliggende menigheter i Misjonssambandet
 • Ressurssterkt forsamlingsfelleskap med mange frivillige
 • Meningsfylte og varierte oppgaver
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Lønn etter Misjonssambandets lønnssystem

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Stillingen er tillagt et særlig læreansvar slik det framkommer i dokumentet Sammen i tjeneste.

Stillingen krever godkjent politiattest – jfr. Politiregisterloven §39

Arbeidssted er Askøy Misjonsforsamling / Kleppe Bedehus, Kleppestø. Arbeid på ettermiddag, kveld og helg må regnes med. Nærmeste overordnet er regionleder. I det daglige arbeid er Misjonsforsamlingens styre oppgaveansvarlig.

    

Kontaktinfo

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt regionleder i Misjonssambandet region vest Olav Rune Skutlaberg, oskutlaberg@nlm.no, tlf. 55904800/95913123, eller styreleder i Askøy Misjonsforsamling Erik Waaler, ew@nla.no, tlf. 41106532. 

   

Søknad med CV og referanser sendes Olav Rune Skutlaberg, oskutlaberg@nlm.no, tlf. 55904800/95913123

   

Søknadsfrist: 20. april 2024. Søknader behandles fortløpende.

Tiltredelse: 1. august 2024 eller etter avtale.

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.