Jente med maling på hendene

Pedagogisk leder Preg barnehage Hordvik

Preg barnehager Hordvik søker pedagogisk leder i 100 % fast stilling.

Preg barnehager Hordvik AS er en 4 avdelings barnehage, lokalisert nord for Bergen i Åsane bydel. Vi har til sammen 59 barn og 16 faste ansatte. Barnehagen holder til i «Gamle Skulen», og har romslige, lyse lokaler og flott lekeplass ute. Barnehagen har både et utvidet kristent formål og en frilufts profil. Barnehagen har en naturskjønn beliggenhet og har godt samarbeid med lokale organisasjoner, kommune, og gård og grunneiere. Barna og personalet har tilgang på mange turmål like i nærheten som vi benytter flittig. 

 

Vi søker nå: 

Pedagogisk leder 

fra 1. april 2024 i fast stilling 100 %  

  

Har du lyst til å jobbe sammen med oss om å sette verdifulle spor i Preg barnehager Hordvik As?  

Vi har en ledig 100 % stilling som pedagogisk leder i Preg barnehager Hordvik As. Her kan du få jobbe med det mest verdifulle vi har: barna! Avdelingen som vi trenger ny pedagogisk leder i, har 20 barn i alderen 2-5 år. Avdelingspersonalet består til sammen av 2 pedagogiske ledere, 1 fagarbeider og 1 assistent. Ny pedagogisk leder vil særlig ha ansvar for de minste barna (2-3-åringene). Avdelingen samarbeider om planarbeid, prosjektrapporter og pedagogisk dokumentasjon. Barnehagen organiserer plantiden slik at pedagogiske ledere har ¾ time ubunden tid hver arbeidsdag. Avdelingsmøter holdes på dagtid, personalmøter gjøres på kveldstid. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.  

Vår visjon er: Sammen om å sette verdifulle spor  

Våre verdier: Nestekjærlighet, Likeverd og Mestring 

Preg barnehager Hordvik As er en del av Preg barnehager AS (tidligere NLM-barnehagene AS). Preg barnehager As er en barnehagekjede som har drevet barnehager i mange år, og er eiet av Misjonssambandet. På landsbasis er det ca. 40 barnehager som er med i konsernet. Se for øvrig www.hordvikbarnehage.no og www.pregbarnehager.no 

 

Arbeidsoppgaver  

 • Arbeid med barna  
 • Pedagogisk planlegging i sammen med øvrig personalet 
 • Observasjons- og dokumentasjonsarbeid 
 • Samarbeid med foreldre 
 • Samarbeid med andre instanser  
 • Forefallende arbeid 

 

  Kvalifikasjoner  

 • Relasjonell kompetanse 
 • Gode kommunikasjons-og samarbeidsevner 
 • Evne til å organisere  
 • Det er ønskelig med faglig kompetanse særlig innenfor religion og etikk, natur og friluftsliv, og /eller musikk og kreativitet 
 • Relevante IT-kunnskaper 

  

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens visjon, målsetting og verdier. 

  

Vi kan tilby  

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff 
 • Pensjonsavtale 
 • Et faglig engasjert personale. Barnehagen er en Lærerutdanningsbarnehage, og er partner med NLA høgskolen, Bergen. Vi er også praksisbarnehage for NLA Høgskolen. 
 • Et godt barnehagemiljø 
 • En variert arbeidsdag med søkelys på verdiarbeid, friluft, nærmiljø og utdanning.  

 Det kreves tilfredsstillende politiattest, jfr. barnehageloven § 30. 

   

For spørsmål eller informasjon kontakt: 

Daglig leder Hanne C. H. Dyngeland, tlf. 473 44 764  

  

Søknad, CV og referanser sendes: 

Epost: hordvik@pregbarnehager.no   

    

Søknadsfrist: 01.03.2024 

Tiltredelse: Helst 15.04.2024 (senest 1. mai 2024)  

 

Personopplysninger

Preg barnehager er databehandleransvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din jf Personopplysingsloven artikkel 30.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf Personopplysningsloven artikkel 6 og 9.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Preg barnehager har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

  

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.