Ungdommer i silhuett

Ettåring på Soltun soldatheim

1 av 20 nordmenn tilbringer førstegangstjenesten i Indre Troms. Her ligger også Norges eneste kristne soldatheim.

Soltun soldatheim og ungdomssenter ligger på Setermoen, Bardu kommune, i Indre Troms. Det er ca. 30 km til Bardufoss lufthamn, og ca. 15 mil til Tromsø og Harstad. Området byr på rike muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Soltun ønsker å være et hjem for jenter og gutter som tjenestegjør i Forsvaret, og andre som ønsker å bruke stedet.

  

Vi søker nå:

Ettåring

100 % stilling i ett års engasjement med oppstart aug./sept. 2024

  

Arbeidsoppgaver

 • Praktiske oppgaver på huset bl.a. renhold og matlaging
 • Skape et kristent miljø for soldater og andre som bruker stedet
 • Delta på møter og bibelgruppe
 • Andre aktiviteter på Soltun og i området

 

Kvalifikasjoner

 • Trives med å omgås mennesker
 • Jobber selvstendig og samarbeider med andre
 • Ansvarsfull
 • Søker må være over 18 år

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ for ettåringer
 • Rimelig hybel på Soltun
 • Et lærerikt år i allsidig arbeid på en av Norges mest unike misjonsstasjoner

  

Det må påregnes arbeid på kveldstid og i helgene.

Den som tilsettes må kunne legge fram godkjent politiattest.

  

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Torbjørn Harbo, soltun@nlm.no, tlf 489 97 618

 

Søknad, CV og referanser sendes til Soltun på epost: soltun@nlm.no    

      

Søknadsfrist: 10.03.2024

Tiltredelse: aug./sept. 2024

 

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.