To menn smiler mot kamera

Pastor - Betania Misjonsforsamling i Trondheim

Brenner du for menighetsarbeid og er glad i å forkynne? Betania Misjonsforsamling i Trondheim søker pastor i 100 % fast stilling.

Betania Misjonsforsamling er tilknyttet Norsk Luthersk Misjonssamband, og ligger i Trondheim sentrum. Menighetens visjon er å være en Kristusfokusert menighet preget av tilbedelse, utrustning og tjeneste. Forsamlingen har faste søndagsmøter kl. 11.00, og et rikt studentarbeid som samler ca. 90 ungdommer på lørdagene. Betania Misjonsforsamling er en flergenerasjonsforsamling som opplever vekst i arbeidet blant barnefamilier

Betania bygger sitt arbeid på Bibelen, den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter og Misjonssambandets formål og verdier. Mer info på betania.nlm.no

Misjonssambandet arbeider under visjonen «Verden for Kristus» i Norge og i 15 ulike land. Misjonssambandet region Midt-Norge har mange lokale misjonsfellesskap og driver gjenbruksbutikker, leirsteder, barnehager og skoler.

  

Betania Misjonsforsamling i Trondheim søker

Pastor

i 100 % fast stilling.

  

Arbeidsoppgaver

 • Har pastoralt ansvar i Betania Misjonsforsamling
 • Lede og utvikle menigheten gjennom strategiarbeid sammen med styret
 • Forkynne, undervise og gi sjelesorg
 • Rekruttere og følge opp frivillige
 • Styrke en kultur som sender misjonærer og planter nye menigheter/fellesskap
 • Organisering og administrasjon

   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høgskoleutdannelse innen teologi, sjelesorg og/eller misjon
 • Erfaring fra menighetsarbeid og/eller misjon
 • Gode samarbeidsevner på tvers av generasjoner

  

Personlige egenskaper

 • Har formidlingsevne og forkynnergave
 • Er visjonær og brenner for Misjonssambandets misjonsarbeid
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Et ressurssterkt menighetsfellesskap
 • Å jobbe i en by med yrende kulturliv, studentmiljø, flott og variert natur og god samferdsel
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet
 • Å være en del av et pastornettverk i Trondheim
 • Lønn, forsikring, pensjon og arbeidsvilkår i samsvar med Norsk Luthersk Misjonssambandets lønnsregulativ og retningslinjer

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

   

Stillingen er tillagt et særlig læreansvar.

Stillingen krever godkjent politiattest – jf  Politiregisterforskriften §34-1

Pastor i Betania er en del av staben i region Midt-Norge og har regionleder som nærmeste overordnede.

Arbeidssted er Betania Misjonsforsamling med kontorplass på regionkontoret.

Arbeid på ettermiddag, kveld og helg må påregnes.

 

Spørsmål om stillingen rettes regionleder Atle Østørn tlf 95076008, e-post: aolstorn@nlm.no eller styreleder i Betania; Eirik Veie tlf 95469593, e-post: ka.veie.eirik@hotmail.com

  

Søknad med CV og referanser sendes til midt-norge@nlm.no

   

Tiltredelse: 1. august 2024 eller etter avtale.

Søknadsfrist: 5. desember 2023

  

Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er behandlingsansvarlig for de personopplysningene du sender inn i søknaden din, jf. personvernforordningen artikkel 4.

Når du søker på en stilling, samtykker du til at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din i rekrutteringsprosessen, jf. personvernforordningen artikkel 6. Hvis du oppgir personopplysninger som sier noe om din religion, avgir du med dette et spesifikt samtykke til at vi kan behandle dine særlige kategorier av personopplysninger, jf. personvernforordningen artikkel 9.

Vi beholder dine personopplysninger til rekrutteringsprosessen er avsluttet, for deretter å slette all informasjon om deg om ikke annet er avtalt med et nytt samtykke.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også be om at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har når som helst mulighet til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine i en rekrutteringsprosess. Dette kan gjøres ved å kontakte oss på e-post. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

  Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor.
  1. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  1. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.

Mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du i vår personvernerklæring her.