To menn smiler mot kamera

Ungleder - Misjonssambandet Midt-Norge

Misjonssambandet Midt-Norge søker ungleder i 100 % fast stilling.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. Misjonssambandet region Midt-Norge omfatter hele Trøndelag, samt Aure kommune i Møre og Romsdal og nord til Rana og Rødøy kommuner i Nordland. Regionen driver et betydelig kristent arbeid for barn, unge og voksne gjennom skoler, barnehager, leirsteder og gjenbruksbutikker, i tillegg til arbeid i foreninger og forsamlinger.

  

Vi søker nå:

Ungleder

i 100 % fast stilling

  

Ungleder har det overordnede ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet i regionen og har delegert personalansvar for ansatte i regionens barne- og ungdomsarbeid. Sammen med regionleder og administrasjonsleder er ungleder en del av regionens lederteam. Regionkontoret på Heimdal er ungleder sitt faste arbeidssted. En del reising inngår i stillingen.

  

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle barne- og ungdomsarbeidet i regionen
 • Følge opp lag og foreninger
 • Lede, utvikle og delta i regionens leirarbeid
 • Personalansvar for ansatte i barne- og ungdomsarbeidet i regionen
 • Saksforberedelse til og oppfølging av vedtak i regionens barne- og ungdomsråd
 • Synliggjøre barne- og ungdomsarbeid på digitale plattformer og sosiale medier
 • Rekruttere, motivere og utruste ansatte og frivillige til tjeneste
 • Veiledning og undervisning

  

Arbeidsoppgaver kan tilpasses noe etter den enkeltes ønsker og kompetanse.

  

Vi ønsker en person som

 • vil arbeide aktivt for at barn og unge skal bli kjent med Jesus
 • er positiv, omgjengelig og trives med relasjonsbyggende arbeid
 • har evne til å lede, utruste og motivere ansatte og frivillige medarbeidere
 • har evne og nådegave til livsnær formidling av evangeliet, spesielt til barn og unge
 • har evne til å tenke og jobbe strukturert og administrere arbeidet i regionen
 • har gode samarbeidsevner
 • har relevant høyere utdanning, bibelskole og/eller relevant erfaring
 • personlig egnethet og erfaring vil bli vektlagt

 

Søker må bekjenne kristen tro og identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et godt og positivt arbeidsfellesskap
 • Mulighet for fleksibel arbeidshverdag
 • Ledertrening og veiledning
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

  

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Atle Ølstørn, aolstorn@nlm.no, tlf 950 76 008.

 

Søknad, CV og referanser sendes Misjonssambandet Midt-Norge, midt-norge@nlm.no

    

Søknadsfrist: 1. juni 2023

Tiltredelse: 1. august 2023 eller etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.