To menn smiler mot kamera

Pedagogisk leder - Våk barnehage

Våk barnehage søker pedagogisk leder i 50 % vikariat.

Våk barnehage er en 4 - avdelings barnehage som startet opp i 1981 og ble utvidet og pusset opp i 2006.

Da en av våre fast ansatte skal ut i svangerskapspermisjon, trenger vi en vikar mens hun har permisjon.

Vår visjon er: «Sammen om å sette verdifulle spor»

 

Vi søker nå:

Pedagogisk leder

Svangerskapsvikariat 50 % fra august 2023 – januar 2024.

    

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Er utdannet barnehagelærer.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Er positiv.
 • Er til stede for barna.
 • Kan ta initiativ.
 • Ønsker å jobbe i en barnehage med kristent formål.
 • Kan være en pådriver for at barnehagens Verdiplattform blir fulgt opp i praksis.
 • Politiattest må legges frem før ansettelse, jmf barnehageloven § 30.
 • Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

  

Vi kan tilby:

 • Lønn etter PBL- tariff.
 • Pensjonsordning i Storebrand.
 • En godt etablert arbeidsplass med en stabil personalgruppe.
 • Kort vei ut i naturen.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Berit Suther på 99 63 55 92.

   

Søknad, CV og referanser sendes:

vak@nlmbhg.no       

  

Søknadsfrist: 30.05.23

Tiltredelse: August 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.