To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider i Fjellheim Misjonsforsamling

Fjellheim Misjonsforsamling søker forsamlingsarbeider i 20 % vikariat (1.8.2023- 31.7.2024), med mulighet for forlengelse.

Fjellheim Misjonsforsamling er Misjonssambandet sin menighet i Tromsø, og holder til i flotte lokaler på Fjellheim Bibelskole. Vi søker en person som kan begynne som forsamlingsarbeider i en ung og engasjert byforsamling. Misjonsforsamlingen er en del Misjonssambandet region nord som er formelt ansettelsessted.

  

Sentrale oppgaver:

 • Informasjon/markedsføring og administrasjon  
 • Følge opp vedtak i forsamlingsstyret
 • Oppfølging av frivillige mellomledere
 • Se, rekruttere og engasjere forsamlingen til sammenkomster og tjeneste basert på kjennskap til den enkelte

  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Evne til å lede og motivere frivillige medarbeidere 
 • Evne til strukturert administrasjon 
 • IKT- kompetanse 
 • Selvstendighet 
 • Engasjement for forsamlingsarbeid
 • Åndelig modenhet

Personlig egnethet vil vektlegges, og stillingen kan tilrettelegges etter personlige kvalifikasjoner.

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Den som ansettes må kunne fremvise gyldig politiattest. Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

 

Som ansatt vil du samarbeide med pastor i forsamlingen, og ha et større kollegafellesskap i Misjonssambandet region nord.

  

Spørsmål om stillingen kan rettes til Johannes Sæleset, styreleder i Fjellheim Misjonsforsamling, 901 49 686.

 

Søknad med CV og Referanser sendes til: NLM Region Nord, Sjøgata 28, 9300 Finnsnes eller på mail: nord@nlm.no.

 

Varighet: 1. august 2023 til 31. juli 2024, med mulighet for forlengelse

Søknadsfrist: 29. mai 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.