Illustrasjonsbilde

Ettåring på Soltun soldatheim

1 av 20 nordmenn tilbringer førstegangstjenesten i Indre Troms. Her ligger også Norges eneste kristne soldatheim.

Soltun soldatheim og ungdomssenter ligger på Setermoen, Bardu kommune, i Indre Troms. Det er ca. 30 km til Bardufoss lufthamn, og ca. 15 mil til Tromsø og Harstad. Området byr på rike muligheter for friluftsliv og naturopplevelser. Soltun ønsker å være et hjem for jenter og gutter som tjenestegjør i Forsvaret, og andre som ønsker å bruke stedet.

  

Vi søker nå:

Ettåring

100 % stilling i ett års engasjement med oppstart aug./sept. 2023

   

Arbeidsoppgaver

 • Praktiske oppgaver på huset bl.a. renhold og matlaging
 • Skape et kristent miljø for soldater og andre som bruker stedet
 • Delta på møter og bibelgruppe
 • Andre aktiviteter på Soltun og i området

  

Kvalifikasjoner

 • Trives med å omgås mennesker
 • Jobber selvstendig og sammen med andre
 • Ansvarsfull
 • Søker må være over 18 år

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

    

Vi kan tilby

 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ for ettåringer
 • Rimelig hybel på Soltun
 • Et lærerikt år i allsidig arbeid på en av Norges mest unike misjonsstasjoner

  

Det må påregnes arbeid på kveldstid og i helgene.

Den som tilsettes må kunne legge fram godkjent politiattest.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt daglig leder Torbjørn Harbo, soltun@nlm.no, tlf 489 97 618

  

Søknad, CV og referanser sendes:

Soltun soldatheim, Bjørkveien 23, 9360 Bardu – epost: soltun@nlm.no       

  

Søknadsfrist: 01.06.2023

Tiltredelse: aug./sept. 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.