To menn smiler mot kamera

Daglig leder/redaktør - Radio Øst

Radio Øst søker daglig leder/redaktør i 50-100 % stilling.

Radio Øst ble etablert i 1984 som en allmennradio med kristen profil i Østfold. RØ sitt formål er å formidle det kristne budskapet, samt gi lytterne underholdning og allmennyttig kunnskap. RØ holder til i Råde og har pt. 12 medarbeidere. Radioen sender på DAB, FM, nett og mobil; 24/7. RØ har daglig ca. 5.300 lyttere, og ca. 14.000 unike lyttere pr. uke. Største eier er Misjonssambandet, men radioen har tett samarbeid med flere menigheter og organisasjoner som har program på radioen.

  

Vi søker nå:

Daglig leder/redaktør

50-100 % stilling

 

Den vi søker skal fylle to viktige, men forskjellige roller i en kombinasjon. Vi kan være fleksible i omfang av stillingen, og fordelingen mellom de to rollene som utlysningen beskriver. Det er fordi vi ser for oss mulighet til å omfordele noen oppgaver internt i bedriften.

      

Daglig leder-delen av arbeidet går ut på å være RØ sin administrasjon, drifte kontoret med til sammen 12 personer på lønningslisten, ha ansvar for leverandører og kunder, fakturering, oppdatering av databaser, produksjon av radioens programblad, arbeide tett med selskapets styre, ta seg av gjennomføring av planer, påse at alt teknisk utstyr er i orden, samt å være radioens ansikt utad.

  

Redaktør-delen av stillingen skal legge til rette for god programproduksjon i lokalene våre for både ansatte og frivillige, ha kontakt med andre leverandører av program, men også åpning for egen produksjon. Redaktøren i Radio Øst jobber i henhold til Redaktørplakaten.

   

Generelt må du ha relevant utdannelse og erfaring som kan nyttes i radioens tjeneste. Du må være fleksibel og tilgjengelig også utenfor normal arbeidstid. Ledererfaring er nødvendig. Søker må kunne jobbe effektivt, være ryddig, flink til å håndtere ansatte og frivillige. Personlig egnethet vektlegges. Søker må ha sertifikat klasse B, og kunne benytte bil i jobben. 

  

Søknaden med søknadsfrist 5. juni, kan sendes på e-post til psk@bizraise.no, og merkes «Radio Øst».

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte: styreleder Per-Steinar Krogstad på mobil 901 35 511 eller e-post psk@bizraise.no. Tiltredelse etter nærmere avtale.

  

Søknadsfrist: 5. juni

Tiltredelse: etter avtale

   

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

  1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
  2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
  3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.