Illustrasjonsbilde

Trinnledere i Ung:Disippel - Misjonssambandet øst

Misjonssambandet øst søker trinnledere for Ung:Konfirmant og Ung:Leder, som er del av lederutviklingsprogrammet Ung:Disippel.

Ung:Disippel er et treårig lederutviklingsprogram som gjennomføres på fire helgesamlinger hvert år og består av årstrinnene Ung:Konfirmant, Ung:Etterfølger og Ung:Leder. Hvert av årstrinnene har en trinnleder. Målet er at i løpet av Ung:Disippel-programmet skal deltakerne få større forståelse av Bibelen og bli utrustet til å leve som etterfølgere av Jesus i hverdagen. Vi søker nå to trygge og inspirerende ledere for årstrinnene Ung:Konfirmant og Ung:Leder.

Ung:Disippel tilhører Misjonssambandet øst som har arbeid i Oslo, Viken, Innlandet og tidligere Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og forsamlinger driver vi blant annet flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

  

Vi søker nå:

Trinnleder for Ung:Konfirmant

Fast stilling i 15 %

  

Vi søker nå:

Trinnleder for Ung:Leder

Fast stilling i 15 %

   

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for planlegging og organisering av trinnet du er ansvarlig for
 • Jobbe i team med de andre trinnlederne og lederen for Ung:Disippel.
 • Planlegge og sørge for at helgesamlingene blir gjennomført i henhold til læreplanene for Ung:Disippel.
 • Undervisning kan være aktuelt.
 • Følge opp frivillige ledere gjennom tilstedeværelse, oppmuntring og veiledning.
 • Bygge gode relasjoner til deltakerne.

    

Kvalifikasjoner

 • Ha bevissthet om hvordan unge mennesker skal bli etterfølgere av Jesus.
 • Evne til å administrere og legge langsiktige planer.
 • Evne til å inspirere og oppmuntre andre ledere.
 • Evne til å komme i kontakt med og bygge relasjoner til ungdommer.
 • Utdanning/pågående studie innen for eksempel teologi, lærer eller administrasjon er ønskelig, men ikke et krav. Annen relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • Kjennskap til Misjonssambandet og personlig egnethet vil bli vektlagt.

     

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39.

     

Vi kan tilby

 • Inspirerende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver hvor du vil jobbe i team.
 • Fleksibel stilling som er mulig å kombinere med studier o.l.
 • Mulighet for å påvirke og å nå ut til mange ungdommer.
 • Meningsfylt arbeid, hvor du kommer i kontakt med mange ungdommer.
 • Arbeidsfellesskap i Misjonssambandet øst, tilknyttet regionkontoret i Oslo.
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt konstituert ungleder i Misjonssambandet øst Anna Lindbak Hørte, ahorte@nlm.no, 47845252.

Søknad med CV og referanser sendes til samme adresse.  

  

Søknadsfrist: 16.04.23

Tiltredelse: 01.06.23, eller etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.