To menn smiler mot kamera

Regionleder - Misjonssambandet region vest

Misjonssambandet søker regionleder for region vest i fast 100 % stilling.

Misjonssambandet vest driver arbeid i Vestland fylke, med unntak av Sunnhordland-distriktet og kommunene Ullensvang og Eidfjord. Regionen består av ca. 220 ulike lokale misjonsfellesskap, inklusiv 11 misjonsforsamlinger, 64 ung-fellesskap og 35 barnelag og kor. I tillegg har Misjonssambandet 3 leirsteder, 2 videregående skoler, 10 barnehager, 2 gjenbruksbutikker, ett nærmiljøsenter og et avdelingskontor for radioen pTro i regionen. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus». Blant Misjonssambandet sine ca. 125 utsendinger i det internasjonale arbeidet, har 23 av dem tilknytning til region vest. Regionen har 32 ansatte fordelt på ca. 14 årsverk. Regionkontoret ligger i Bergen.

   

Vi søker:

Regionleder

for Norsk Luthersk Misjonssamband region vest  

Misjonssambandet vest søker ny regionleder i fast 100 % stilling. Regionleder er regionen sitt ansikt utad og har ansvar for den daglige ledelse av regionen, inkludert personalansvar for ansatte. Sammen med ungleder og administrasjonsleder utgjør regionleder lederteamet i regionen. Teamet ledes av regionleder.

  

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier
 • Oppfølging og samarbeid med lokalt arbeid i regionen og dens institusjoner
 • Personalansvar for regionens ansatte
 • Åndelig lederskap
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning i regionen

  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God evne til å lede, motivere og samarbeide
 • Være visjonsbærer og inspirator
 • God evne til strategisk tenkning
 • Relevant utdanning og/eller erfaring, gjerne innen teologi og/eller ledelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «verdidokument – grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Stillingen er tillagt et særlig læreansvar slik det framkommer i dokumentet sammen i tjeneste.

Det kreves politiattest for å ansettes i stillingen.

    

 Vi kan tilby:

 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre regionledere i Norge
 • En variert og utviklende arbeidshverdag i en spennende region
 • Mulighet til å være med på å forme Misjonssambandets fremtidige arbeid i vest
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

 

Arbeidssted: Regionkontoret Sigurdsgate 6, 5015 Bergen

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Steven Rob på steven.rob@star-elektro.no telefon 485 96 937.

 

Søknad, CV og referanser sendes: Regionstyreleder Steven Rob på steven.rob@star-elektro.no.

 

Søknadsfrist: 10. april

Tiltredelse: Fra 1. august eller etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.