To menn smiler mot kamera

Økonomi- og admin.medarb. Sagene Frivilligsentral

Sagene Frivilligsentral søker økonomi- og administrasjonsmedarbeider i 100 % fast stilling.

Sagene Frivilligsentral har som mål å være med på å gjøre en forskjell til det bedre i hverdagen for mennesker nær oss og å bygge nettverk mellom mennesker med ulike forutsetninger og bakgrunner.

Sagene Frivilligsentral er tilknyttet Misjonssambandet og bygger sin virksomhet på de kristne grunnverdier i samsvar med Frivilligsentralens vedtekter og organisasjonens strategi for diakonalt arbeid i Norge.

  

Vi søker nå:

Økonomi- og administrasjonsmedarbeider

Fast, 100 % stilling ledig fra 1. august 2023

Oppgaver innen økonomi, administrasjon og markedsføring.

   

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Ansvar for regnskapsføring og økonomistyring
 • Føre statistikk over frivillige timer, aktiviteter og arrangement
 • Utarbeide søknader for økonomisk støtte, sponsorer og samarbeid
 • Følge opp prosjekter og rapportere fra virksomheten
 • Rekruttering av nye frivillige
 • Markedsføring og synliggjøring av stedet
 • Oppdatere nettsider
 • Deltakelse i enkelte av frivilligsentralens aktiviteter og arrangementer
 • Være en del av miljøet på frivilligsentralen

  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Utdannelse, erfaring og/eller interesse innen økonomi og/eller markedsføring
 • God kunnskap innen IT
 • Engasjement innen diakonalt arbeid

  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønn etter NLMs regulativ.

  

Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved å kontakte daglig leder Hilde Muri Krahn på telefon: 47473256

 

Søknad sendes til: hilde@sagenefrivilligsentral.no, eller per post til Sagene Frivilligsentral v/Hilde Muri Krahn, Sandakerveien 61, 0477 Oslo.

  

Søknadsfrist: 3. april 2023

Tiltredelse: 1. august 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.