To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider / leder, Misjonssenteret Skien

Misjonssenteret i Skien søker forsamlingsarbeider/leder i 20-40 % fast stilling. Ta også kontakt om det er ønskelig med en større stillingsprosent.

Misjonssenteret i Skien er Misjonssambandet sør sin forsamling i Skien. Den består av småbarnsfamilier, voksne og eldre. Søndagsskole og barnekor startet opp i 2021. Forsamlingen er samlokalisert med NLM Gjenbruk og arbeider for å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne. I Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien) bor det ca.106.000 og det er et omfattende kristent arbeid i mange ulike menigheter.

   

Misjonssambandet sør søker nå

Forsamlingsarbeider/leder

i 20-40 % fast stilling. Ta også kontakt om det er ønskelig med en større stillingsprosent.

   

Sentrale oppgaver:

 • Videreutvikle Misjonssenterets arbeid i samarbeid med styret i forsamlingen.
 • Jevnlig forkynnelse på Misjonssenterets møter.
 • Familie-/barne- og ungdomsarbeid
 • Være en inkluderende kontaktperson for nye i forsamlingen.
 • Rekruttere og utvikle frivillige medarbeidere.
 • Gjennom frivillige bidra til gode møteplasser for alle aldre.
 • Arbeide for et sterkt misjonsengasjement.

   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant teologisk kompetanse.
 • Erfaring fra forkynnelse/forsamlingsarbeid.
 • Gode evner til kommunikasjon og formidling.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

   

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

  

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

 Regionleder Livar Veggeland tlf. 97 58 08 05 / lveggeland@nlm.no

   

Skriftlig søknad med CV sendes:

enten på e-post til regionleder Livar Veggeland, lveggeland@nlm.no, eller pr. brev til Misjonssambandet sør, v/Livar Veggeland, Postboks 650, 4666 Kristiansand.

  

Søknadsfrist: 15. juni 2023

Tiltredelse: så fort som mulig.

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.