To menn smiler mot kamera

Barnehagelærere - Utsyn barnehage Finnøy

Utsyn barnehage Finnøy søker barnehagelærere.

NLM-barnehage Utsyn Finnøy AS er en privat barnehage med kristen formålsparagraf som ligger på naturskjønne Finnøy i Stavanger kommune. Barnehagen driftes av Misjonssambandet, og ble åpnet høsten 1982. 

Vi er pr. i dag en barnehage med til sammen 43 barn i alderen 0-6 år fordelt på tre avdelinger. Barnehagen har lyse og trivelige lokaler, og ligger i et naturskjønt område med nær tilknytning til sjø og utmark. Vi samarbeider tett med kommunale barnehager, PPT og andre NLM-barnehager.

Sted : Utsynvegen 24, 4160 Finnøy

  

Vi søker nå:

1 - 2 stillinger som barnehagelærer

100 % fast

 

Arbeidsoppgaver for pedagogisk leder: 

 • Administrativt og pedagogisk ansvar for barna, det pedagogiske innholdet og ledelse av personalet på din avdeling dersom du får pedagogisk lederansvar.
 • Vi ønsker at du skal være en god rollemodell, strukturert og opptatt av å gjøre andre gode.
 • Vi forventer at du er levende opptatt av barns oppvekst og lek i tråd med rammeplan, årsplan og aktuell forskning.
 • Du er med på å sette verdifulle spor i barndommen til verdifulle barn. 

 

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet barnehagelærer (eller tilsvarende) med gode samarbeidsevner.
 • Du er en trygg voksen som tar ansvar for gode relasjoner til barn, foreldre og ansatte.
 • Du er villig til å engasjere deg, arbeide i team og bygge god kultur på arbeidsplassen.
 • Hensyn til «barns beste» gjennomsyrer dine prioriteringer, din væremåte og din motivasjon.

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

  

Vi kan tilby:

 • Lønn etter PBL tariff.
 • Tillegg for relevant videreutdannelse.
 • Tilrettelegging av arbeidstid ved behov.
 • Veiledning i personalgruppen og av egen veileder.
 • Uforutsigbare arbeidsdager med humor, varme, utfordringer, samhold, gratis trim og friluftsliv.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø som har fokus på kvalitet, trivsel og utvikling.
 • Den beste barnegruppen du kan tenke deg med foreldre som bryr seg.

     

Det kreves gode norsk kunnskaper, jfr barnehageloven §27a  

Det må fremlegges politiattest før tiltredelse jfr. barnehagelovens §30

 

For spørsmål eller informasjon: Daglig leder/styrer Merete Edland Skibenes, tlf 408 00 147. 

  

Søknad, CV og referanser kan og sendes på e-post til utsyn.finnoy@nlmbhg.no

  

Frist: 12.04.2023

Tiltredelse: 14.08.23 eller etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.