To menn smiler mot kamera

Barne- og ung.arb./assistent - Frøyland barnehage

Frøyland barnehage søker barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider/assistent i 100 % stilling.

Frøyland Barnehage er et datterselskap til NLM-barnehagene. De driver ca 40 barnehager over hele Norge. Vi flyttet inn i nytt, flott og fremtidsrettet barnehagebygg februar 2022.

Vår visjon er: Sammen om å sette verdifulle spor.

Barnehagen har en kristen formålsparagraf.

  

Vi søker nå:

Barne og ungdomsarbeider/assistent

Faste stillinger, 100 %, fra 1.8.23

 

  • Pedagogisk medarbeider på avdeling
  • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
  • Gode samarbeidsevne og fleksibilitet

Vi ønsker at barnehagens miljø skal være preget av varme og omsorg.

Barna skal kjenne seg verdifulle, respektert og ha sin unike plass i et inkluderende felleskap. Vi ønsker å sette verdifulle spor hos barna som gjør dem rustet til livet videre. 

 

Vi tilbyr:

  • Lønns og pensjonsavtale med PBL
  • Gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i nye flotte lokaler, med fine turmuligheter rundt barnehagen

Ansatte må være lojale til barnehagenes verdier.

Personlige egenskaper blir vektlagt ved ansettelse.

 

Har du spørsmål til stillingen, kan du sende mail til: postfroyland@nlmbhg.no

Søknad og CV kan også sendes til denne mailadressen.

  

Søknadsfrist: innen 27.03.23

Tiltredelse: 01.08.23

 

VIKTIG: Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.