Illustrasjonsbilde

Daglig leder i NLM-barnehage Fjordsyn AS

Fjordsyn barnehage søker daglig leder i 100 % fast stilling.

Fjordsyn barnehage eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband, og virksomheten drives i henhold til kristen formålsparagraf. Barnehagen ble åpnet i 1981 med 2 avdelinger. I 2004 ble barnehagen utbygd til 4 avdelinger, i 2007 ble den 5. avdelingen tatt i bruk.

Barnehagen ligger i et boligfelt på Tau i Strand kommune. Barnehagen har et stort og flott uteområde. I tillegg har barnehagen et friområde som grenser til barnehagen til disposisjon.

  

Kanskje det er deg vi leter etter?

 • Vi søker etter en visjonær leder som brenner for kristne barnehager, og som kan være en pådriver for faglig utvikling.
 • Vi søker en leder som har gode samarbeidsevner og får det beste ut av sine medarbeidere
 • Vi søker en leder som identifiserer seg med den kristne profilen og NLM-barnehagenes visjon: «Sammen om å sette verdifulle spor»

  

Vi søker nå:

Daglig leder

100 % stilling, fast tilsetting

    

Arbeidsoppgaver

Daglig leder er eiers representant og daglig leder av barnehagen. Daglig leder har hovedansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet. Daglig leder skal lede barnehagen i samsvar med lover, forskrifter, retningslinjer, kommunale vedtak, barnehagens gjeldende vedtekter, Misjonssambandets formålsparagraf for barnehagene og retningslinjer og vedtak fattet av NLM-barnehagene AS.

Daglig leder har disse hovedfunksjoner:

 • Pedagogisk ansvar
 • Personalansvar
 • Administrativt ansvar

  

Kvalifikasjoner

 • Barnehagelærer eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Videreutdanning innen ledelse eller tilsvarende kan bli vurdert som en fordel
 • Arbeidserfaring som pedagog med lederansvar er ønskelig
 • God relasjonskompetanse og evne til empati
 • Gode lederegenskaper – tydelig leder, evne til å lytte og til å ta beslutninger
 • Opptatt av å skape trivsel og et godt miljø
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  

Den som blir tilsatt må bekjenne den kristne tro og forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier.

  

Vi kan tilby:

 • Lønn etter gjeldende PBL-tariff
 • Pensjonsordning i Storebrand
 • Mulighet for aktuell videreutdanning  
 • Et positivt og engasjert personale 
 • Godt samarbeid og oppfølging av eierstyret 
 • Samarbeid med barnehagens eierstyre, SU og FAU
 • Nettverk med styrere i andre NLM-barnehager
 • Oppfølging fra administrasjonen i NLM-barnehagene

   

Ved tilsetting må politiattest legges fram, jf. Barnehageloven § 30.

   

For spørsmål eller informasjon

kontakt daglig leder Sigrunn Gard Fiskå

Tlf.: 452 53 479

Se hjemmeside https://fjordsyn.barnehage.no/

  

Søknad, CV og referanser sendes på epost til

Fagleder i NLM-barnehagene Tove Aune Eskelund

Epost: teskelund@nlmbhg.no

  

knadsfrist: 05. februar 2023

Tiltredelse: 01. august 2023

 

VIKTIG: Personopplysninger

NLM-barnehagene er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger NLM-barnehagene har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor

2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.

3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.