Illustrasjonsbilde

Avdelingsleder - Nordborg ungdomsskole

Nordborg skoler søker avdelingsleder i 100 % stilling for ungdomsskolen, vikariat for skoleåret 2023/2024.

Nordborg ungdomsskole ble startet i 2013 og har i dag 72 elever fordelt på 3 klasser. Skolen eies av Misjonssambandet og er godkjent som en kristen friskole. Skolen holder til sentralt på Finnsnes i Senja kommune, i nær tilknytning til Nordborg vgs.

Avdelingsleder er pedagogisk og administrativ leder for store deler av ungdomsskolens virksomhet. En del av det administrative arbeidet utføres av rektor og merkantilt personale på skolen. Avdelingsleder er med i lederteamet ved skolen.

 

Vi søker nå:

Avdelingsleder for ungdomsskolen

Vikariat 100 % skoleåret 2023-2024

   

Ved Nordborg ungdomsskole er det ledig vikariat i ett år som avdelingsleder i 100 % stilling, skoleåret 2023/2024. Avdelingsleder er underordnet rektor på Nordborg skoler og rapporterer til rektor.

 

Vi ønsker en dyktig og engasjerende leder som

 • har fokus på høy faglig kvalitet
 • har evne til strategisk tenkning
 • kommuniserer godt med elever, foreldre og ansatte og ser verdien av samarbeid og et godt arbeidsmiljø
 • kan være en pådriver for at skolens kristne grunnsyn kommer tydelig fram i det daglige arbeidet
 • har bevisste holdninger og verdier med tanke på menneskesyn og livssyn
 • har ledererfaring og gode ferdigheter innen personalledelse og administrasjon
 • har gode datatekniske ferdigheter
 • har relevant høyere pedagogisk utdannelse og erfaring

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Erfaring fra arbeid i ungdomsskole er en fordel.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

  

For stillingen gjelder rettigheter og plikter etter gjeldende lover og avtaleverk, og den som ansettes må forplikte seg på Misjonssambandets verdigrunnlag. Den som ansettes må legge fram tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder.

   

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Rektor, Anette Sørensen Rege, anette.sorensen.rege@nordborg.no, 90868995

Avdelingsleder, Øystein Fauske, oystein.fauske@nordborg.no, 48138593

  

For mer informasjon om skolen, se: www.nordborg.no

 

Søknad med CV sendes på epost til: anette.sorensen.rege@nordborg.no

Vedlegg som vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov.

  

Søknadsfrist: 1. februar 2023

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.