To menn smiler mot kamera

Regionleder i sørvest

Region sørvest søker nå regionleder.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Region sørvest består av tre områder fra Kvinesdal i sør til Eidfjord i nord. I lokalt arbeid er det 686 små og store misjonsfellesskap, inkludert 203 ung-fellesskap, 36 misjonsforsamlinger og 71 kontakter. I regionen er det 7 barnehager, 8 skoler, 5 leirsteder, 9 gjenbruksbutikker og 2 lokalradioer. Det er 56 ansatte i regionen fordelt på ca. 36 årsverk. Vår visjon er Verden for Kristus.

Region sørvest søker ny

Regionleder

i 100% stilling.

Regionleder har ansvar for den daglige ledelse av regionen, inkludert personalansvar for ansatte. Sammen med ungleder og administrasjonsleder utgjør regionleder lederteamet i regionen. Teamet ledes av regionleder.

Ansvarsområder:

 • Lede og utvikle arbeidet i regionen i samsvar med vedtatte strategier
 • Åndelig lederskap
 • Kontakt og samarbeid med lokalt arbeid i regionen og dens institusjoner
 • Overordnet personalansvar for regionens ansatte
 • Overordnet ansvar for økonomi og forvaltning

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God evne til å lede, motivere og samarbeide
 • Erfaring eller relevant utdanning, gjerne innen teologi og ledelse
 • God evne til strategisk tenkning
 • Nådegaver og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «verdidokument – grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Stillingen er tillagt et særlig hyrde- og læreansvar slik det framkommer i dokumentet sammen i tjeneste.

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

Vi kan tilby:

 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre ledere i NLM Norge
 • En variert og utviklende arbeidshverdag i en spennende region
 • Mulighet til å være med å forme Misjonssambandets fremtidige arbeid

Arbeidssted: Regionkontoret Jærveien 107, Sandnes.

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionleder Kolbjørn Bø, på kboe@nlm.no eller telefon 92097149.

Søknad, CV og referanser sendes: Regionstyreformann Torleiv Åreskjold på taareskjold@nlm.no
Søknadsfrist: 20. februar 2023
Tiltredelse: 1.august 2023 eller etter avtale

 

Viktig: personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.