To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider Lillehammer

Misjonssambandet øst søker nå en medarbeider til Misjonssambandets arbeid på Lillehammer.

Lillehammer misjonsmenighet som er en del av Norsk Luthersk Misjonssamband er en levende flergenerasjonsmenighet som har som visjon «å inkludere og utruste mennesker til etterfølgelse av Jesus». Vi er mennesker i alle aldre og livssituasjoner som møtes både i små og store fellesskap. Vi har søndagsmøte annenhver søndag, student/ung voksen-fellesskap annenhver torsdag, ungdomssamlinger, barneopplegg for de minste, utadrettet og lavterskel familiearrangementer – i tillegg til de mindre fellesskapene i form av bibelgrupper og foreninger. Målet i alt vårt arbeid er å gjøre det visjonen vår sier, nemlig hjelpe hverandre til å følge Jesus i våre liv og hverdager.

Misjonssambandet øst driver arbeid i Innlandet, Viken, Oslo og tidligere Vestfold fylke. I tillegg til lokale misjonsfellesskap og menigheter driver vi blant annet med leir-, lags- og ledertreningsarbeid. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Forsamlingsarbeider Lillehammer og områdearbeider i Sør-Gudbrandsdalen

Inntil 65 % fast stilling.

   

Hovedansvarsområder

 • Videreutvikle arbeidet knyttet til Lillehammer misjonsmenighet
 • Fellesskapsutvikling, forkynnelse og nytenkning i Sør-Gudbrandsdalen, med søkelys på nye kulturer og generasjoner.

   

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og bygge lokalt forsamlingsarbeid med fokus på inkluderende og disippelgjørende fellesskap
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer og samlinger, i samarbeid med barne- og ungdomsarbeider og styret.
 • Forkynnelse, ledelse og administrasjon
 • Rekruttere, inspirere og følge opp frivillige
 • Arbeide for å nå barnefamilier, studenter og ungdom i området
 • Følge opp eksisterende felleskap i området og stimulere til nyplanting og revitalisering av fellesskap

  

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Ha et hjerte for menighet og bygging av åndelig fellesskap
 • Kreativ, initiativrik og god gjennomføringsevne
 • Liker å rekruttere og inspirere frivillige ledere
 • Evne til pedagogisk formidling fra Bibelen
 • Det er ønskelig med relevant utdannelse (eller underveis i studier) innen trosopplæring, ledelse, administrasjon eller annet. Annen relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning/studier.
 • Personlig egnethet og kjennskap til forsamlingsarbeid og arbeidet på Lillehammer vil bli vektlagt

  

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming skal fremvise politiattest (barneomsorgsattest), jf. Politiregisterloven §39.

 

Vi kan tilby

 • Et meningsfullt arbeidsområde med mange spennende muligheter og potensial
 • Naturskjønne omgivelser til alle årstider
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i Misjonssambandet.
 • Arbeids- og kontorfellesskap i Lillehammer misjonsmenighet og Misjonssambandet øst
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

 

Nærmeste overordnede for stillingen blir regionleder i Misjonssambandet øst.

  

Både kvinner og menn oppfordres til å søke.  

   

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller mer informasjon? Kontakt regionleder i Misjonssambandet øst, Tom Teien, tteien@nlm.no / 915 46 560, eller styreleder i Lillehammer Misjonsmenighet, Veslemøy Furuseth, vfuruseth@gmail.com / 415 00 563

 

Søknad med CV og referanser sendes til tteien@nlm.no.

  

Søknadsfrist: Snarest. Søknader behandles fortløpende

Tiltredelse: 1. mars 2023 eller etter avtale.

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.