To menn smiler mot kamera

Økonomileder - Misjonssambandet

Norsk Luthersk Misjonssamband søker økonomileder i 100 % fast stilling.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en misjonsorganisasjon med betydelig virksomhet både i Norge og internasjonalt. Konsernet har en omsetning på 1,7 mrd og består av rundt 80 konsernenheter og 2000 ansatte.

 

Til vårt hovedkontor i Oslo søker vi nå: 

Økonomileder

 i 100 % fast stilling   

    

Vi søker en trygg og ansvarsbevisst person med solid kompetanse innen økonomistyring og ledelse. Hvis du har erfaring fra forvaltning av eiendom er det en fordel.    

  

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for å lede og koordinere den samlede økonomistyringen i organisasjonen, herunder tilrettelegging av prosesser for budsjettering/prognose, perioderapportering og regnskapsavleggelse. 
 • Lede økonomiavdelingen (inkludert IKT & service), herunder personalansvar for medarbeidere i avdelingen
 • Overordnet ansvar for regnskapsrelaterte prosesser og rutiner, i inn- og utland
 • Hovedkontakt med Misjonssambandets regnskapsfører, revisor og bankforbindelse, herunder forvaltning av kreditter og likviditet i konsernet.
 • Bidra i forberedelse, oppfølging og utvikling av konsernets eiendomsprosjekter.

   

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi på bacherlor eller masternivå
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • God regnskapsforståelse
 • God erfaring med bruk av ulike tekniske systemer og digitale platformer
 • God muntlig og skriftig fremstillingsevne både på norsk og engelsk
 • Høy integritet
 • Kjennskap til organisasjonsliv generelt og Misjonssambandet spesielt er ønskelig
 • Personlig egnethet vil  ha avgjørende betydning

      

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. 

     

Vi kan tilby

 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ
 • Lederveiledning og regelmessige møtepunkter med andre ledere
 • En variert og utviklende arbeidshverdag
 • Mulighet til å være med å forme misjonssambandets fremtidige arbeid

  

Økonomileder har generalsekretæren som nærmeste leder og inngår i generalsekretærens ledergruppe.

Arbeidssted: Misjonssambandets hovedkontor i Sinsenveien 25,Oslo.

   

Kvinner oppfordres til å søke.

      

For spørsmål eller informasjon kontakt fungerende generalsekretær Birger Helland  på bhelland@nlm.no

      

Søknad, CV og referanser sendes: 

Fungerende generalsekretær Birger Helland bhelland@nlm.no        

      

Søknadsfrist: 10. oktober

Tiltredelse: 1. mars eller etter avtale  

  

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.