To menn smiler mot kamera

Teamleder Midt - Misjonssambandet sørvest

Misjonssambandet sørvest søker teamleder i 100% fast stilling til Team Midt.

Misjonssambandet sørvest strekker seg fra Kvinesdal i sør til Eidfjord i nord. Vi driver et omfattende arbeid under visjonen «Verden for Kristus», med flere hundre små og store fellesskap, i tillegg til leirer og andre arrangement. Team Midt dekker området mellom Klepp og Boknafjorden, samt Ryfylke.

   

Vi søker nå:

Teamleder for Team Midt

100 % fast stilling

    

Arbeidsoppgaver

 • Personalledelse for gitte arbeidere i Team Midt
 • Administrere og planlegge arbeidet i området
 • Følge opp fellesskap og forsamlinger
 • Profilere Misjonssambandets ytremisjonsarbeid
 • Gi rom for og bidra til nyskaping
 • Rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
 • Kontakt med Misjonssambandets institusjoner
 • Forkynnelse

   

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Utadvent og trives med mennesker
 • Trives med relasjonsbyggende arbeid
 • Gode lederegenskaper
 • God gjennomføringsevne og evne til å følge opp
 • Må kunne jobbe selvstendig og å være god på samarbeid
 • God kjennskap til misjon og kristent arbeid
 • Relevant utdannelse innen administrasjon/organisasjon/ledelse er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

   

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte oppgaver
 • Variert arbeid
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

Misjonssambandet kommer under unntaksreglene i Arbeidsmiljøloven § 13-3. Det er en forutsetning at søkere bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4.

   

For spørsmål eller informasjon kontakt regionleder Kolbjørn Bø, kbo@nlm.no, tlf 92097149.

    

Søknad, CV og referanser sendes på e-post til iindrebo@nlm.no          

  

Søknadsfrist: 1. september 2022

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.