To menn smiler mot kamera

Familie- og ungdomsarbeider - Misjonssalen Mandal

Misjonssalen Mandal søker familie- og ungdomsarbeider i inntil 60 % fast stilling.

Misjonssalen er Norsk Luthersk Misjonssambands (Misjonssambandets) menighet i Mandal. Misjonssalen er en flergenerasjonsmenighet med arbeid blant barn, ungdom og voksne og er plassert i sentrum av Mandal. Vi arbeider etter visjonen om å være et inkluderende og misjonerende kristent felleskap, der mennesker møter Jesus og får hjelp til å leve som kristne i hverdagen. Vi vil føre mennesker inn til Jesus og Jesus ut til verden.

  

Misjonssalen Mandal

Familie- og ungdomsarbeider

i inntil 60 % fast stilling.  

  

Sentrale oppgaver:

 • Utvikle familie- og ungdomsarbeidet i menigheten sammen med vår pastor.
 • Andakter, relasjonsbyggende arbeid og ledertrening i UG (Ungdomsgruppa).
 • Etablere bibelgrupper og andre kontaktpunkter for ungdom/unge voksne.
 • Konfirmantarbeid.
 • 10-15 % av stillingen vil også innebære noe ungdomsarbeid i regionen.

  

Kvalifikasjoner:

 • Være glad i mennesker og kontaktskapende.
 • Gjerne erfaring fra ungdomsarbeid.
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og nådegaveutrustning.

  

Vi ser etter deg som er glad i mennesker og ønsker å være med å bygge Guds rike i Mandal, som har et hjerte for unge mennesker og vil hjelpe dem å leve nær Jesus i hverdagen. Du ønsker å være med å bygge relasjoner og skape et godt felleskap for unge i menigheten. Arbeidet vil være i nært samarbeid med menighetens pastor, og oppgavene blir avtalt ut fra egnethet og ønske.

  

Vi forutsetter at du som søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere deg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

  

Vi kan tilby:

 • Ledertrening og mulighet for relevante kurs.
 • En fleksibel og spennende arbeidshverdag.
 • Tilleggspensjonsavtale.
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ.

  

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med pastor i Misjonssalen Jon Lia. (Telefon: 932 66 368 eller e-post: jlia@nlm.no).

 

Skriftlig søknad med CV sendes på epost til post@misjonssalenmandal.no

   

Søknadsfrist: 10. august

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.