To menn smiler mot kamera

Rådgiver for bistandsarbeidet

Misjonssambandet utland søker rådgiver for bistandsarbeidet i 100 % fast stilling.

Misjonssambandets diakonale arbeid omfatter mellom annet ca. 18 bistandsprosjekter med Norad-støtte fordelt på 8 land. I tillegg drives flere mindre prosjekter med midler fra andre givere. I bistandsseksjonen er det nå ledig stilling som rådgiver med ansvar for faglig og administrativ oppfølging av deler av Misjonssambandets prosjektportefølje.   

   

Vi søker nå:

Rådgiver for bistandsarbeidet  

i 100 % fast stilling

     

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og administrativ oppfølging av Misjonssambandets Norad-støttede bistandsprosjekter
 • Kontakt med Digni og feltene angående prosjektene
 • Noe reising må påregnes

     

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse og erfaring innen bistand eller andre relevante fagfelt
 • Gode evner innen tverrkulturell kommunikasjon og veiledning
 • God økonomiforståelse
 • Ryddighet i administrative oppgaver og evne til å holde oversikt over komplekse oppgaver
 • Gode engelskkunnskaper

       

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

     

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og varierte oppgaver
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Mulighet til å bli godt kjent med Misjonssambandets internasjonale arbeid
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

    

For spørsmål eller informasjon kontakt leder for bistandsseksjonen Elin Vannes, evannes@nlm.no tlf 22 00 72 00 eller leder for Misjonssambandet utland Hans Arne Sanna, hsanna@nlm.no  

   

Søknad, CV og referanser sendes:

Misjonssambandet v/ Elin Vannes, Sinsenveien 25, 0572 Oslo – epost: evannes@nlm.no       

    

Søknadsfrist: 10/08/22

Tiltredelse: Snarlig

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.