To menn smiler mot kamera

Forsamlingsarbeider Stranda misjonsforsamling NLM

Vi søker en forsamlingsarbeider i 20 % prosjektstilling for 2 år til Stranda misjonsforsamling.

Norsk Luthersk Misjonssamband har et stort og allsidig arbeid både i Norge og mange andre land. Region nordvest består av ca. 200 misjonsfellesskap i Møre og Romsdal. I regionen satser vi på å starte nye misjonsfellesskap for barn, unge og voksne, bibelundervisning og misjon. Sammen med mange engasjerte frivillige er vi ca. 20 ansatte som driver arbeid for store og små.

Stranda Misjonsforsamling har som visjon «I tru – i bøn – i vekst». Fellesmøtet er God Søndag (i snitt hver 2. søndag). Her skal det, i tillegg til forkynnelse og undervisning for alle aldre, alltid være fokus på bønn og misjon.  Flere grupper er tilknyttet forsamlingen: Awanagrupper, Fredagsklubben (lavterskeltilbud for barn fra 5.kl), Mannsbibelgruppa, Sisterhood og flere tradisjonelle misjonsforeninger. I dag har vi i underkant av 30 voksne medlemmer, men det kan være dobbelt så mange på God Søndag.

  

Vi søker nå:

Forsamlingsarbeider

20 % prosjektstilling for 2 år, med mulighet for forlengelse

   

Arbeidsoppgaver

 • Forkynnelse til barn, unge og voksne
 • Samarbeide med styret om ledelse og utvikling av forsamlingen
 • Rekruttere og utvikle frivillige ledere
 • Nettverksbygging
 • Inspirere mennesker til å tjene Jesus i nærmiljøet og til å være med i vårt ytremisjonskall

   

Kvalifikasjoner

 • Ha formidlingsevne og lederegenskaper
 • Lyttende og kontaktskapende
 • Kunne arbeide selvstendig og i team
 • Relevant utdanning og kristendomsfaglig bakgrunn
 • Kjennskap til Misjonssambandet er en fordel
 • Personlige egenskaper blir vektlagt

  

Krav om godkjent politiattest ihht. politiregisterforskriften §34 og politiregisterloven §39-1.

     

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandets formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband». Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  

Vi kan tilby

 • Inspirasjons- og fagdager
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Godt medarbeiderfellesskap
 • Lønn etter Misjonssambandets regulativ

  

For spørsmål eller informasjon kontakt konstituert regionleder Steinar Dimmen, sdimmen@nlm.no.

   

Søknad, CV og referanser sendes: sdimmen@nlm.no.

 

Søknadsfrist: Snarest

Tiltredelse: Etter avtale

 

VIKTIG: Personopplysninger

Norsk Luthersk Misjonssamband er dataansvarlig for den personlige informasjonen du sender inn i søknaden din.

Når du søker på en stilling, aksepterer du at vi registrerer og samler inn de personlige opplysningene du gir oss i søknaden din. Vi kan dele søknaden med de involverte i rekrutteringsprosessen.

Vi beholder informasjonen til rekrutteringsprosessen er avsluttet, om ikke annet er avtalt.

Du kan be om innsyn i de personopplysninger Norsk Luthersk Misjonssamband har om deg. Du kan også kreve at vi retter ukorrekte opplysninger eller sletter informasjon om deg. Du har dessuten rett til å trekke tilbake samtykket til at vi behandler personopplysningene dine. Vi kommer da til å fjerne søknaden og slette personopplysningene som er forbundet med søknaden fra rekrutteringssystemet.

 

Ved å sende inn din søknad:

 1. Erklærer du at du har lest, forstått og akseptert retningslinjene ovenfor
 2. Erklærer du at opplysningene i søknaden din er fullstendige og riktige.
 3. Samtykker du til behandling og ivaretakelse av de innsendte opplysningene.