To menn smiler mot kamera

Barne- og ungdomsarbeider - Region vest

Misjonssambandet vest søker barne- og ungdomsarbeider i 30 % fast stilling.

Norsk Luthersk Misjonssamband er en misjonsorganisasjon med visjonen «Verden for Kristus». Misjonssambandet vest er en av syv regioner i Norge og dekker nesten hele Vestland. Regionkontoret er lokalisert i Bergen. Regionen har ansvar for ca. 230 misjonsfellesskap, flere leirsteder, videregående skoler, barnehager, gjenbruksbutikker og nærmiljøsenter. 

    

Vi søker nå

Barne- og ungdomsarbeider

30 % fast stilling, med oppstart i januar

  

Arbeidsoppgaver

  • Leirarbeid; planlegging, leirsjefoppgaver og undervisning
  • Andre oppdrag i regionen er aktuelt, som besøk til lokallag og ledertreningsarbeid
  • Relasjonsbygging med de unge og frivillige
  • Andre oppgaver og deltakelse på arrangement i regionens eller våre lags regi

   

Det må regnes med noe reising i Bergensområdet, samt arbeid på kveld og helg.

   

Kvalifikasjoner

  • Ønske om og evne til å formidle evangeliet om Jesus
  • Relevant utdanning og/eller erfaring
  • Evne til å motivere, lede og skape begeistring
  • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt

     

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med Misjonssambandet sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

Lønn etter Misjonssambandet sitt regulativ.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt Ungleder Marta Sortland Leodo, mleodo@nlm.no, tlf 55 90 48 00 eller 40232311

 

Søknad, CV og referanser sendes til mleodo@nlm.no

 

Søknadsfrist: 5. desember 2021

Tiltredelse: 1. januar 2022 eller etter avtale