To menn smiler mot kamera

Administrasjonskonsulent - Bibelskolen Fjellhaug

Bibelskolen Fjellhaug søker administrasjonskonsulent i 50-100 % fast stilling.

På Bibelskolen Fjellhaug ønsker vi å lese, lære og leve Guds Ord. Vi vil at våre elever skal få bibelbegeistring, en trygg forankring i evangeliet og leve et liv i praktisk etterfølgelse av Jesus.

Vi er en del av Fjellhaug Utdanningssenter og eies av Misjonssambandet.

 

Vi søker nå:

Administrasjonskonsulent

50-100 % fast stilling. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

   

Arbeidsoppgaver:

 • Regnskapsarbeid som budsjettering og kontrollering av bilag.
 • Lede skolens innsamlingsarbeid og bistå i skolens markedsføringsarbeid i samarbeid med markedskonsulent.
 • Administrere skolens databaser og filsystemer, deriblant fraværssystemet og kvalitetssikringssystemet.
 • Følge opp søknader og inntak av elever til skolen.
 • Bistå i arbeid med rapportering til skolens styre, Lånekassen, SSB, Skatteetaten, Udir m.fl.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning eller relevant erfaring innen økonomi og administrasjon.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Strukturert og serviceinnstilt.
 • Ønske om å bidra i, og være en del av Bibelskolens helhetlige arbeid.

 

Vi kan tilby:

 • Et spennende og ungt miljø med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere og motiverte elever
 • Behjelpelig med bolig i Oslo.

 

Den som ansettes, må bekjenne kristen tro og aktivt arbeide for å fremme NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband» og «Verdidokument for NLMs skoler». Det blir innhentet opplysninger i tråd med aml. §13-4.

 

Lønn og arbeidstid etter skolens regulativ.

 

Søknad med CV sendes til jgfiske@fjellhaug.no innen søknadsfrist onsdag 23. juni 2021.

Intervjuer for aktuelle kandidater gjennomføres fra 16. juni 21.

 

Søknadsfrist: 23. juni 2021

Tiltredelse: 01.08.2021, eller etter avtale