To menn smiler mot kamera

Pastor / menighetsutvikler i NLM Hamarkirken

NLM region øst søker pastor / menighetsutvikler til NLM Hamarkirken i 100 % fast stilling.

NLM Hamarkirken er en flergenerasjonsmenighet som tilhører Norsk Luthersk Misjonssamband Region øst (NLM). Vi holder til i Brukshuset i Hamar som består av møtesaler, gjenbruksbutikk og en rekke kontorer. Sammen med ungdomsarbeider og barne- og familiearbeider vil pastor spille en sentral rolle i å ta NLM Hamarkirken inn i en ny tid. Vi samler idag rundt 100personer  til gudstjeneste og det drives søndagsskole, smågrupper, Hamar Soul Children, barnekor, mannskor, ungdomsklubben Journey og språkkafe.Vår visjon er: Vi vil være en menighet som viser Guds kjærlighet, vinner nye, bevarer, utruster og sender. Mer info på hamarkirken.no.  

NLM arbeider under visjonen «Verden for Kristus» i Norge og i 15 ulike land. NLM region øst har mange lokale misjonsfellesskap og driver bla., leirsteder, barnehager  gjenbruksbutikker og skoler.

  

Vi søker nå:

Pastor / menighetsutvikler i NLM Hamarkirken

Fast stilling i 100 %

 

Det kan være aktuelt å dele opp stillingen i to ulike stillinger/funksjoner siden menigheten har behov både for pastor og for menighetsutvikler innen organisering og administrasjon m.m.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle menigheten sammen med styret
 • Forkynnelse og sjelesorg til ulike aldersgrupper
 • Rekruttere og følge opp frivillige medarbeidere som mellomledere, smågrupper etc.
 • Organisering og administrasjon
 • Delegert personalansvar for øvrige ansatte i menigheten

 

Ønskede kvalifikasjoner/personlige egenskaper:

 • Relevant kompetanse på høgskolenivå eller tilsvarende innen teologi og/eller ledelse
 • Gode samarbeidsevner på tvers av generasjoner som motiverer andre til deltagelse og aktivitet
 • Visjon om å bygge en menighet som kan bety enda mer i sine omgivelser
 • Hjerte for å få nådegavene i menigheten i funksjon og ønske om å satse på økt smågruppeaktivitet
 • Administrativ kompetanse og erfaring
 • Personlig egnethet og god kjennskap til NLM vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • En meningsfull jobb med mulighet til å forme din egen arbeidshverdag
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i NLM
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med NLMs lønnsregulativ

 

Arbeidssted: Hamar

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”. Det vises også til dokumentet «Sammen i tjeneste».

 

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, eller ønsker mer informasjon? Kontakt styremedlem Ingunn Børresen på ingunn@borresen.net / 986 26 214, eller regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne@nlm.no / 90 18 64 47.

 

Søknad med CV og referanser sendes til ehalsne@nlm.no

 

Søknadsfrist: 16. juni 2021  

Tiltredelse: fra 15. august 2021 eller etter avtale