To menn smiler mot kamera

Fagkonsulenter i sjelesorg - NLM Norge

NLM Norge søker fagkonsulenter i sjelesorg, inntil 200 % stilling.

Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) visjon er ”Verden for Kristus”. Vi vil utbre Guds rike gjennom ord og handling og har et omfattende arbeid i Norge og ca. 100 utsendinger på 3 kontinenter.  Arbeidet i Norge er organisert i sju regioner med et omfattende arbeid. Vår viktigste ressurs er motiverte og engasjerte frivillige og ansatte medarbeidere som deler organisasjonens verdier og målsetting.

 

NLM Norge søker nå:

Fagkonsulenter i sjelesorg

inntil 200 % stilling

 

NLM har tre fagkonsulenter for sjelesorg og samtale knyttet til avdeling NLM Norge for å styrke sjelesorgarbeidet i organisasjonen og ivareta ansatte og frivillige. To av våre medarbeidere nærmer seg pensjonsalder, og vi søker nye medarbeidere som søker minst 80 % stilling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Samtaler med konfidenter – ansatte og frivillige
 • Rekruttering, undervisning og oppfølging av nettverk av frivillige sjelesørgere
 • Undervisning og forkynnelse i NLM,  særlig i livsnære og sjelsørgeriske tema

 

Kvalifikasjoner

Vi søker personer med  

 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen sjelesorg, eventuelt teologi og veiledning
 • Evne til god og tillitsbyggende kommunikasjon og samarbeid
 • God rolleforståelse,  selvstendighet og ansvarsbevissthet
 • God kjennskap til NLM
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Søker må bekjenne den kristne tro og kunne identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø
 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Tilleggspensjonsavtale

  

Arbeidssted: Etter avtale. Noe reising må påberegnes.

 

For spørsmål eller informasjon kontakt leder NLM Norge Kåre Johan Lid klid@nlm.no 906 25 646

 

Søknad, CV og referanser sendes til: klid@nlm.no  

 

Søknadsfrist: 20.05.2021

Tiltredelse: Siste halvår 2021 etter avtale