To menn smiler mot kamera

Salgskonsulent - NLM Miljø AS

NLM Miljø søker salgskonsulent til ettårig prosjektstilling med muligheter for forlengelse.

NLM Miljø AS er et selskap eid av Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Miljø AS ble opprettet 1.november 2017 og skal være med å skape bærekraft gjennom å drive innsamling, gjenbruk og eksport av klær, tekstiler og andre gjenbruksprodukter for å skaffe midler til NLM sitt bistands- og diakonale arbeid over hele verden. NLM Miljø har et nært samarbeid med NLM Gjenbruk, og vil sammen utvikle nye forretningsområder. Administrasjonen holder til i Norsk Luthersk Misjonssamband sitt hovedkontor i Oslo og består for tiden av 4 årsverk.

 

NLM Miljø AS søker nå:

Salgskonsulent

til ettårig prosjektstilling med muligheter for forlengelse.

 

Ønsker du en meningsfull salgsjobb hvor ditt bidrag er med på å skape bærekraft?

Vi søker etter en løsningsorientert og fremoverlent salgskonsulent til en ettårig prosjektstilling med muligheter for forlengelse.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppsøkende salg til bedrifter ved oppmøte og over telefon
 • Inngå avtaler for utplassering av innsamlingsbokser for klær og tekstiler
 • Oppfølging av avtaler etter avtaleinngåelse

 

Du har følgende evner og personlige egenskaper:

 • Salgserfaring med dokumenterte resultater
 • God til å bygge relasjoner og oppnå gode avtaler
 • Fremoverlent, løsningsorientert og uredd
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og har god gjennomføringsevne
 • God forretnings- og økonomiforståelse og har helhetsbilde med deg hele tiden
 • Fortrolig med bruk av Microsoft Office og andre IT-systemer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Er etisk reflektert og kan arbeide i samsvar med NLMs verdidokument og er lojal ovenfor NLMs kristne verdisyn.

 

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktig lønn med bonusordning
 • Arbeid i en spennende og fremtidsrettet bransje
 • Bidra til å gjøre tekstilforbruket og livssyklus for klær og tekstiler mer bærekraftig
 • Indirekte bidra til å samle inn midler til NLMs bistand og diakonale arbeid over hele verden.

 

Arbeidssted:

Vi tilrettelegger kontorplass etter avtale. Vi søker primært selger for region Østlandet, men andre områder kan vurderes ved rett kandidat. I tillegg må det påregnes en god del reisevirksomhet, også noe utenfor egen region. Du må disponere egen bil.

 

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM Miljø AS ved Tommy Eriksen, Stormyrvegen 11, 2315 Hamar, tlf: 47911750, e-post: teriksen@nlmmiljo.no

 

Søknadsfrist: 16.04.2021

Tiltredelse: snarest