To menn smiler mot kamera

Pastor/Menighetsutvikler i Follokirken, Ski

NLM region øst søker pastor/menighetsutvikler i Follokirken, Ski.

Follokirken er en forsamling som tilhører Region øst av Norsk Luthersk Misjonssamband. Forsamlingen er i vekst og preges av medlemmer i alle generasjoner. Virksomheten består av faste gudstjenester søndag formiddag, samt arbeid i ulike grupper knyttet til forsamlingen. Pastor/menighetsutvikler vil jobbe tett sammen med ungdomsarbeider (30 % stilling) og frivillige medarbeidere.

NLM region øst driver arbeid i Innlandet, Oslo, Vestfold og Viken. I tillegg til lokale misjonsfellesskap driver NLM flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

 

Vi søker nå:

Pastor/menighetsutvikler i Follokirken, Ski

Fast stilling 60-100 %.

(Stillingen defineres som 60 %. 100 % forutsetter kombinasjon med annen tilgjengelig stilling i NLM.)

 

Vi søker en pastor/menighetsutvikler som kan ha et særlig fokus på å bygge relasjoner i menigheten og med nærmiljøet vårt. Follokirken ønsker å være en misjonal menighet og søker derfor en medarbeider og leder som vil bidra til å utruste oss som misjonalt fellesskap, gjennom å dele evangeliet og å vise kristen omsorg i byen og nabolaget.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Forkynnelse, undervisning og menighetsledelse
 • Strategi- og utviklingsarbeid for alle generasjoner
 • Veiledning og sjelesorg
 • Inspirere til NLMs misjonsarbeid i forsamlingen og i området

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen menighet, ledelse eller teologi og relevant erfaring. Søkere med annen relevant utdanning og/eller erfaring vil bli vurdert.
 • Lederegenskaper, formidlingsevne og gaver til å utruste mennesker.
 • Evne til strategisk tenkning og ferdigheter i relasjonsbygging.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidssted Ski i Follo

Kvelds- og helgearbeid må regnes med.

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med «Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband».

 

Vi kan tilby

 • Meningsfulle og varierte oppgaver og godt arbeidsmiljø.
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling gjennom kurs og veiledning i NLM.
 • Arbeidsfellesskap i Follokirken og i NLM region øst
 • Lønn og arbeidsvilkår etter NLMs lønnsregulativ.

  

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen eller mer informasjon? Kontakt styreleder Jarleif Gaustad (tlf. 91514582) eller regionleder Ernst Jan Halsne ehalsne@nlm.no /90186447Søknad med CV og referanser sendes til  ehalsne@nlm.no

 

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Tiltredelse: 1. august 2021 eller etter avtale