To menn smiler mot kamera

Ledige stillinger - Solheim barnehage, Stavanger

Solheim barnehage i Kvernevik i Stavanger kommune søker barnehagelærer/ped.leder, fagarbeidere/assistenter og ringevikar.

Solheim barnehage har 3 avdelinger i alder 1-6 år. Hovedfokuset vårt er språkstimulering gjennom lek, vennskap og relasjonsbygging, der vi jobber med programmet «Være sammen». Vi er opptatt av at barna skal bli møtt av varme og grensesettende voksne som er aktiv med i barnas lek. Trygghet og omsorg har derfor stort fokus hos oss.

Barnehagen drives med et kristent formål og eies og drives av Norsk Luthersk Misjonssamband gjennom selskapet NLM-Barnehagene AS.

 

Vi søker etter en leken og engasjert:

Barnehagelærer/pedagogisk leder

100 % fast stilling. Tiltredelse snarlig.

Fagarbeider/assistent

100 % fast stilling fra 01.08.21

Fagarbeider/assistent

Vikariat i 50 %-80 % stilling. Tiltredelse snarlig.

Ringevikar.

Variert arbeidstid.

  

Kvalifikasjoner:

 • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med barn, foresatte og kollegaer.
 • Delta aktiv i lek og aktiviteter med barna
 • Er rause og har god samarbeidsevne
 • Liker å være ute
 • Er initiativ rik og løsningsorientert
 • Bidrar med glede og humor i hverdagen
 • Godkjent barnehagelærerutdanning (barnehagelærer)
  • Hvis utdannet i utlandet: godkjenning fra Udir
 • Har gode lederegenskaper (barnehagelærer)
 • Kan planlegge, iverksette, vurdere og dokumentere pedagogisk arbeid  (barnehagelærer)
 • Bidrar til omsorg, trygghet, utvikling og læring for det enkelte barn og barnegruppen.
 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig
 • Gode IT kunnskaper (barnehagelærer)

 

Vi kan tilby:

 • Et godt arbeidsmiljø med stor trivsel, fleksibilitet og nærvær
 • Positive erfarne kollegaer med humor og romslighet
 • En veldreven barnehage med fokus på kompetanseheving
 • Godt læringsmiljø gjennom trygge rammer
 • Studietur annenhvert år (avhengig av coronasmitte)
 • Faglig utvikling gjennom Lærende nettverk i samarbeid med UIS
 • Fantastisk flott nærområde med sjø, vann og skog.
 • Nytt opp arbeidet uteområde for de minste barna
 • God lønns- og pensjonsavtale med mulighet for AFP, gjennom PBL
 • Fri julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag
 • Vikar tilgjengelig
 • Egen pc.

 

Den som blir tilsatt, forplikter seg til å arbeide etter barnehagens kristne verdigrunnlag, vedtekter og instrukser, og arbeide aktivt for å fremme barnehagens målsetting og verdier».

 

Politiattest nyere dato må fremlegges ved ansettelse.

Intervju foretas fortløpende.

 

For spørsmål om stillingene kan en kontakte daglig leder Unni Herigstad, mobil nr: 908 35 293

 

Søknad med CV og minimum 2 referanser sendes på e-post: solheim@nlmbhg.no

 

Hjemmeside: www.minbarnehage.no/solheim

 

Søknadsfrist: 30. april

Tiltredelse: Se i beskrivelsen av de ulike stillingene over